Optimum - Edukacijsko savjetodavni centar

Iskustvo pokazuje kako se kvaliteta ne može „instalirati“ ili „uvesti“ izvana putem asesora i standarda, već da je kvaliteta nešto što mora postati sastavnim dijelom svega što se radi u organizaciji. Svaki proces rada mora postati podložan preispitivanju i unapređivanju kako bi što bolje zadovoljavao potrebe kupca, jedinog suca kvalitete poduzeća. Nudimo ekskluzivno u Hrvatskoj ciklus seminara baziranih na teoriji managementa jednog od najvećih stručnjaka za kvalitetu W.E.Deminga kombiniranoj s praksama najuspješnijh kompanija u svijetu. Kroz 5 jednodnevnih radionica pod nazivom ""Put do kvalitetne organizacije"" imate priliku sagledati svoju organizaciju, osmisliti njezin budući razvoj te naučiti načine kako putem stalnog unapređivanja svih procesa možete povećati zadovoljstvo i lojalnost kupaca, povećati tržišni udio i osigurati rast svojeg poduzeća. Preuzimanje ovog načina rada omogućilo je stvaranje organizacija koje u svijetu gdje je sve postalo kratkoga daha, traju generacijama i svakodnevno dokazuju svoju superiornost nad konkurencijom. Predavač je Alen Marot koji je završio edukaciju u organizaciji W.E. Deming Institute, Washington, SAD. Polaznicima seminara nudimo i konzultantske usluge u implementaciji ovog stila upravljanja usmjerenog prema povećanju kvalitete i smanjenju troškova.

Razumijevanjem osnovnih postavki kvalitete i upravljanja sustavom, manageri postaju sposobni da razviju svoje procese, vlastite „dobre prakse“ koje će najbolje odgovoriti na zahtjeve koje postavljaju pred svoju organizaciju. Način kako su to učinili drugi služi kao inspiracija, ali kreiranje vlastitih praksi posao je svakog poduzeća za sebe.

Seminari su oblikovani kao radionice u kojima se izloženo teorijsko znanje odmah primjenjuje kroz analizu primjera svjetskih kompanija te kroz niz praktičnih vježbi u kojima sudionici imaju priliku primijeniti naučeno na vlastitu organizaciju. Na taj se način iskorištava prilika da se kroz grupnu raspravu testira razumijevanje i predvidi moguće probleme u primjeni.

Kroz sudjelovanje na seminarima koji obrađuju ključne teme povezane s kvalitetom manageri imaju priliku proći put koji poduzeće transformira u kvalitetnu organizaciju koja stalnim unapređivanjem i usmjerenim razvojem uspješno odgovara na izazove koje tržište stavlja pred nju. Otvoreni seminari održavaju se u suradnji s HGK ŽK Rijeka i HUP-om Rijeka jednom mjesečno u prostorima HGK ŽK Rijeka, Bulevar Oslobođenja 23. Svi seminari dostupni su i kao interne edukacije-radionice.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Optimum

Optimum
Riva 22
51000 Rijeka

Tel: 051/323-448
Fax: 051/323-447

E-mail: optimum@centaroptimum.hr
Web: www.centaroptimum.hr

O ustanovi