Intervju

Koliko dugo postoji M.V.M. Cvrčak, te kakva su Vaša dosadašnja iskustva u radu sa djecom?

Privatna škola stranih jezika, ritmike, plesa i sporta, na području grada Zagreba i okolice uspješno djeluje od 1992. godine. Programima koji su verificirani od strane nadležnog ministarstva još 1992 i 1993 godine, naši mlađi polaznici kroz zabavu i igru, te kroz životne situacije, savladavaju „ozbiljno“ gradivo. Za školarce nudimo razne nijanse stupnjeva u kojima na zabavan način razvijamo vokabular, savladavamo pisanje, čitanje i gramatiku Naše mlade polaznike pripremamo za polaganje međunarodnih ispita.<br> Do danas je kroz našu školu prošlo približno 16 000 polaznika i oni su naša najbolja preporuka.

Koje sve tečajeve nudite i kome su namjenjeni?

U našoj školi predškolskoj, školskoj djeci i mladima, kao i odraslima, te građanima treće dobi pružamo jedinstven program, posebno prilagođen svakoj pojedinoj grupaciji polaznika, koji im nudi učenje engleskog, njemačkog, španjolskog i talijanskog jezika. Ritmiku, ples i sportski program nudimo samo polaznicima predškolske i rano školske dobi. U učenju stranih jezika ciljno smo orijentirani komunikacijskim pristupom učenju jezika. <br>Zahvaljujući malim grupama, učenicima se daje prilika da se individualno izraze, ohrabruje ih se u razvijanju upotrebe stranog jezika izvan nastavnih okvira. Pri učenju koristimo multimedijalni pristup – naš program nije samo klupa i ploča, već audio, video/DVD i računalni programi, te timska i individualna natjecanja i igre, priče, dramatizacije i korištenje nastavnih rekvizita. Naši su predavači zanimljivi ljudi koji vole svoj posao, imaju kreativan pristup zadanom programu i neprestano su usavršavaju na seminarima i radionicama. Kroz naš, već tradicionalni Challene Quiz / nagradni kviz na engleskom jeziku za učenike od 2. do 8. r. osnovne škole/, snažno utječemo na poticanje motivacije i natjecateljskog duha, integriranju i prakticiraju čitalačke vještine i vještine pisanja. <p> Cilj programa ritmike i plesa za djecu predškolske i rane školske dobi je: <ul> <li> raznovrsnim i sadržajnim bavljenjem ritmom i plesom pridonijeti cjelovitom razvoju osobitosti djeteta i kvaliteti njegova života te razvoj senzibiliteta za glazbu, kreativno izražavanje kroz pokret</li> <li>vidjeti i proživjeti puno lijepih i nezaboravnih trenutaka koji se zauvijek pamte,i kroz koje dijete osvještava spoznaju o vlastitom tijelu i njegovim mogućnostima, a da za to vrijeme i dijete i ne osjeti da cijelo vrijeme uči i da se zapravo od njega nešto traži! </li> </ul> Cilj programa ritmike i plesa za djecu predškolske dobi nije početak stvaranja budućeg profesionalnog plesača, naporno treniranje i sati i sati napornog vježbanja nakon kojem djetetu ne preostaje puno vremena za igru. Cilj je kvalitetno provesti vrijeme u glazbi, plesu i igri, dobro se zabaviti, ponajprije uz smijeh U našem sportskom programu usmjereni smo na isključivo predškolsku generaciju. Tim programom želimo djetetu približiti sport i kretanje, pravilno držanje, jačanje i razvoj svih mišića. Program stavlja poseban naglasak na psihološki i socijalni razvoj djeteta: samostalnost, samopouzdanje, motiviranost, upornost, disciplinu, suradnju. Uz sportski, program uključuje edukativni program, kroz koji dijete na njemu zabavan način uči o vlastitom tijelu, zdravlju, higijeni, kretanju, pravilnoj prehrani, pravilima ponašanja te uz praktična usvaja i početna teorijska znanja o različitim sportovima.

Koliki je broj polaznika u jednoj grupi? Sa koliko godina se djeca mogu uključiti?

Broj plaznika je od 8 do 14. najmlađi uzrast koji može biti obuhvaćen programom je 4. godine. Gornje granice nema jer naša škola potiče i podržava cijeloživotno obrazovanje.

Uz tečajeve, nudite i dodatne usluge. O kojim se uslugama konkretno radi?

U vrijeme školskih praznika CVRČAK za svoje polaznike, ali i za njihove prijatelje, organizira u suradnji s turističkim agencijama, višednevna putovanja s organiziranim cijelodnevnim aktivnostima:<b> zimovanje</b> sa školom skijanja, <b>proljetovanje</b> sa Lovom na blago i<b> ljetovanje</b> sa multimedijskim tečajem engleskog jezika. Boravimo u odmaralištima prilagođenim boravku djece, a s djecom putuju pedagoški voditelji, animatori, sportski i plesni treneri, profesori jezika i medicinsko osoblje.

Kolika je stručnost predavača koji rade sa djecom?

Djelatnici naše škole redom su vrsni stručnjaci, profesori jezika, plesni pedagozi, treneri - profesori kineziologije, profesori računarstva, logopedi. Oni će svojom stručnošću, svojom vedrinom i optimizmom poticati kako Vaše sposobnosti, tako i pozitivno djelovati na opći razvoj i sazrijevanje Vašeg djeteta - polaznika nekog od naših tečajeva.

Po čemu se M.V.M. Cvrčak razlikuje od ostalih škola?

Razlikujemo se upravo po tome što imamo za svakog ponešto, a naši su programi prilagođeni potrebama i mogućnostima naših polaznika. Osim toga uveli smo i certificirali sustav upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001-2000, koji našim korisnicima pruža dodatnu sigurnost i dokaz da smo mi škola koja stremi izvrsnosti.

Koje su vizije Vaše škole?

Stalnim osuvremenjivanjem pristupu učenja promičemo zadaću koju smo sebi odredili, a to je poticanje izvrsnosti i inovacija u odgoju i učenju. Želimo da naša škola bude istinski međunarodno orijentirana što bi potaklo naše polaznike da počnu razmišljati globalno te ne taj način otkriju svu lingvističku i kulturalnu raznolikost svijeta u kojemu žive.

Kontakt podaci

M.V.M. Cvrčak d.o.o.

M.V.M. Cvrčak d.o.o.
IV poljanice 4
10000 Zagreb

Tel: 01/ 2923-272, 01/2922-470

E-mail: cvrcak@mvmcvrcak.hr
Web: www.mvmcvrcak.hr

O ustanovi