Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Javna nabava radova i inženjerske usluge

Kod određivanja predmeta nabave nužno je primijeniti posebne propise prilikom javnih nabava iz područje gradnje, a koji reguliraju predmet nabave, tehničke specifikacije i troškovnik, kao i kriterije za...

Mjesto: Zagrebdetaljnije