Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

GDPR i marketing – utjecaj zakonske regulative na marketinške aktivnosti

Kako provoditi marketinške aktivnosti u skladu s GDPR-om i zakonskom regulativom?

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Neoporezivi primici radnika u 2020. godini

Sve o neoporezivim primicima: od određenih iznosa do propisanih uvjeta

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Obveze iz zaštite na radu za poslodavce i radnike

Svakako najvažnije pitanje za poslodavce jesu njihove obveze, odgovornosti, ali i prava koja proizlaze iz zakonskih odredbi kod zaštite na radu. Propuštanje zakonskih obveza ima za posljedicu...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Primjena upravnog postupka za vodno redarstvo s praktičnim primjerima

Što kada javni isporučitelj vodnih usluga nema zaposlenog vodnog redara pa se prijave zbog toga dostavljaju na postupanje komunalnom redaru?

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Pristup informacijama od javnog značaja – prava i obveze tijela javne vlasti

U praksi još uvijek nisu dovoljno jasne zakonske obveze o pružanju informacija od javnog značaja koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR-a), Zakona o provedbi Opće uredbe i Zakona o...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Obračun dnevnica i isplata putnih naloga na primjerima iz prakse

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma

Edukacija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19) s ciljem upoznavanja i usklađivanja s novim obvezama, s naglaskom na Registar stvarnih vlasnika...

Mjesto: Zagrebdetaljnije

Što kada vas posjeti inspektor rada – najčešće nepravilnosti u radnim odnosima

Propusti poslodavca iz Zakona o radu – za najteže prekršaje kazna do 100.000,00 kuna

Mjesto: Zagrebdetaljnije