Institut za razvoj obrazovanja

Povijest:
Institut za razvoj obrazovanja (IRO) je utemeljen 1999. kao neprofitna udruga koja se bavi visokim obrazovanjem s ciljem pružanja otvorenog pristupa informacijama i savjetovanju o obrazovnim mogućnostima u Hrvatskoj i inozemstvu. U razdoblju od 1999. do danas IRO je unutar hrvatske akademske zajednice postao referentno mjesto za usluge obrazovnog informiranja i savjetovanja. Od 2003. IRO je proširio svoju djelatnost i na razvoj sustava, institucija i javnih politika visokog obrazovanja.

Vizija:
Institut za razvoj obrazovanja (IRO) vjeruje da je visoko obrazovanje, u kontekstu cjeloživotnog učenja, od ključne važnosti za stvaranje društva utemeljenog na znanju.
IRO smatra da društvo znanja mora karakterizirati uravnotežen društveni i gospodarski razvoj uz poštivanje demokratskih načela te prava i potreba pojedinaca.

Misija:
IRO je neprofitna nevladina organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi javnih politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj koje promiču i osiguravaju:
- demokratsko upravljanje (dostupnost usluga i informacija za dionike u visokom obrazovanju te njihova zastupljenost u procesima odlučivanja);
- društvenu uključenost (ravnopravan pristup visokom obrazovanju za pojedince iz svih društvenih skupina);
- fleksibilnost (prilagođavanje sustava visokog obrazovanja potrebama pojedinaca, društva i tržišta rada);
- kvalitetu (promicanje inovacija i izvrsnosti).
IRO djeluje kroz razvoj i zagovaranje javnih politika visokog obrazovanja, suradnju s institucijama na razvojnim projektima te kroz pružanje usluga informiranja i savjetovanja za pojedince i institucije u visokom obrazovanju.

Ciljevi:
Razvijati i zagovarati javne politike visokog obrazovanja koje će odgovarati potrebama društva znanja uz poštivanje prava i potreba pojedinaca.
Unaprijediti sustav visokog obrazovanja u Hrvatskoj te rad i usluge institucija nadležnih za visoko obrazovanje pružajući im potrebnu ekspertizu i tehničku podršku.
Povećati pristup visokom obrazovanju omogućavanjem ravnopravnog pristupa informacijama i financijskoj potpori za visoko obrazovanje svim zainteresiranima.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Institut za razvoj obrazovanja

Institut za razvoj obrazovanja
Preradovićeva 33/I
10 000 Zagreb

Tel: 01 4817 195; 01 4555 151
Fax: 01 4555 150

E-mail: iro@iro.hr
Web: www.iro.hr

O ustanovi