Francetić d.o.o. - Specijalizirana škola za njemački jezik

Specijalizirana škola za njemački jezik Francetić d.o.o. već se dvadeset godina uspješno bavi podukom njemačkog jezika na svim razinama. Školu vodi Marija Francetić, profesorica njemačkog jezika i književnosti i opće lingvistike.

U našem radu koristimo suvremene nastavne metode i materijale te aktualne njemačke udžbenike, dokazane u nastavnoj praksi u cijelom svijetu.

Prednosti učenja u "maloj" školi:
  • male grupe
  • individualni pristup
  • homogenije grupe
  • bolja interakcija u grupi
  • brži tempo rada
  • brži napredak
  • bolja atmosfera


Naš je moto: Naši su polaznici naša najbolja preporuka!

Naime, naši polaznici aktivno sudjeluju u radu škole, pridonose kreiranju i poboljšanju njene ponude, a na ispitima za međunarodne diplome postižu izvrsne rezultate.

Pozivamo Vas da nam se pridružite!

TEČAJEVI

Radimo isključivo u malim grupama - do najviše 9 polaznika, odnosno do 6 polaznika za konverzacijske tečajeve - što omogućuje individualni pristup polaznicima te izraženiju interakciju u samoj grupi.
Podjednaku pozornost posvećujemo svim vještinama - govoru, pisanju, slušanju i čitanju.

Nudimo tečajeve za razine A1 do C1 - u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike.

Tablice za samoprocjenu možete vidjeti ovdje:
http://europass.cedefop.europa.eu/hr/resources/european-language-levels-cef

OPIS STUPNJAVA

Osnovno služenje jezikom

A1
Osoba može razumjeti i upotrijebiti poznate, svakodnevne izraze i jednostavne rečenice kojima su cilj konkretne svakodnevne potrebe. Može predstaviti sebe i druge te drugima postavljati osobna pitanja, npr. o tome gdje stanuju, o ljudima koje poznaju, o stvarima koje imaju, te je u stanju dati odgovore na takva pitanja. Može se sporazumjeti na jednostavan način, u situacijama kada sugovornici govore polagano i razgovijetno i spremni su pomoći.
A2
Osoba može razumjeti rečenice i česte izraze koji su vezani uz područja od neposrednog značaja, npr. osobni podaci i podaci o obitelji, kupovanje, posao, bliža okolina. Može se sporazumjeti u jednostavnim, rutinskim situacijama u kojima je riječ o jednostavnoj i neposrednoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. Na jednostavan način može opisati vlastito porijeklo i obrazovanje, neposrednu okolinu i stvari vezane uz neposredne potrebe.

Samostalno služenje jezikom

B1
Osoba može razumjeti ključne dijelove kada se koristi razgovijetan standardni jezik i kada se radi o poznatim temama u vezi posla, škole, slobodnog vremena itd. Osoba vlada većinom situacija u kojima se može naći na putovanjima u zemljama njemačkog govornog područja. Može se jednostavno i suvislo izraziti o poznatim temama i područjima osobnog zanimanja. Može govoriti o iskustvima i događajima, opisati svoje snove, nade i ciljeve te kratko objasniti ili obrazložiti svoje planove i mišljenja.
B2
Osoba može razumjeti glavne sadržaje kompleksnih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama, a u svom stručnom području može razumjeti i stručne diskusije. Sporazumijeva se spontano i tečno, tako da je bez većeg napora obostrano moguć normalan razgovor s izvornim govornicima. Može se jasno i detaljno izraziti o širokom spektru tema, objasniti svoje mišljenje o nekom aktualnom pitanju te navesti prednosti i nedostatke raznih mogućnosti.

Kompetentno služenje jezikom

C1
Osoba može razumjeti širok spektar zahtjevnijih, dužih tekstova te shvatiti i njihova implicitna značenja. Može se izraziti spontano i tečno, a da pri tom ne mora često i očito tražiti riječi. Može se učinkovito i fleksibilno služiti jezikom u svom društvenom i profesionalnom životu ili tijekom obrazovanja i studija. Može se jasno, strukturirano i iscrpno izraziti o kompleksnim temama i pri tome primjereno koristiti raznolika sintaktička sredstva.
C2
Osoba može bez problema razumjeti praktički sve što pročita ili čuje. Može sažeti informacije iz različitih pismenih i usmenih izvora te ih pri tome obrazložiti i objasniti u suvislom prikazu. Može se izraziti spontano, vrlo tečno i precizno te je u stanju i kod kompleksnijih tema objasniti fine značenjske nijanse.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Francetić d.o.o.

Francetić d.o.o.
Iblerov trg 9
10 000 Zagreb

Tel: 098/235-928

E-mail: francetic@inet.hr
Web: www.francetic-njemacki.hr

O ustanovi