Kontakt podaci

CTT

CTT
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb

Tel: 01/6168-567
Fax: 01/6118-710

E-mail: melita.zrilic@fsb.hr
Web: www.fsb.hr/ctt

O ustanovi

Gospodarenje električnim i elektroničkim otpadom

Predavanja na seminaru obradit će zakonsku regulativu vezanu za EE (električni i elektronički) otpad u Republici Hrvatskoj kao i smjernice EU koje se odnose na područje gospodarenja EE otpadom.

Mjesto: Zagrebdetaljnije