Centar za primijenjenu psihologiju

Centar za primijenjenu psihologiju Logo Centar za primijenjenu psihologiju
osnovan je s idejom povezivanja suvremenih znanstveno-istraživačkih i teorijskih spoznaja iz područja psihologije s potrebama psihologije kao struke te potrebama društva u cjelini.

Jedna od temeljnih misija Centra jest osigurati i razvijati izvrsnost u području  psihodijagnostike, cjeloživotnog stručnog obrazovanja te razvoja i provedbe primijenjenih
istraživanja i projekata iz područja psihologije.

Centar za primijenjenu psihologiju sastoji se od tri centra:

Centar za psihodijagnostičke instrumente
- U području psihodijagnostike cilj je razvijati nove mjerne instrumente i unapređivati kvalitetu uporabe psihodijagnostičkih instrumenata i metoda.
- Rad Centra za psihodijagnostičke instrumente usmjeren je na:
  • unapređenje kvalitete korištenja psihodijagnostičkih mjernih instrumenata
  • razvoj novih mjernih instrumenta i postupaka
  • razvoj novih tehnologija u mjerenju ljudskih sposobnosti i drugih
  • psiholoških karakteristika
  • psihometrijsku validaciju postojećih testova
  • edukaciju korisnika za uporabu i interpretaciju rezultata psihologijskih
  • mjernih instrumenata
Centar za cjeloživotno obrazovanje
- Djelovanje Centra za cjeloživotno obrazovanje usmjereno je na edukacije iz područja psihologijskih znanja, vještina i kompetencija u okviru cjeloživotnog obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, ali i šire javnosti s ciljem upoznavanja sa suvremenim trendovima i spoznajama psihologije kao znanosti i struke, promicanja psihologije u javnosti te poticanja razmjene iskustava među stručnjacima.

Centar za primijenjena istraživanja
- Primarni ciljevi Centra za primijenjena istraživanja jesu izrada i provedba projekata te konzultativne usluge domaćim i međunarodnim poslovnim subjektima, organizacijama i institucijama, kao i razvoj i promicanje standarda kvalitete u području primijenjene psihologije.
 
Pratite nas i na našoj Facebook stranici.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Centar za primijenjenu psihologiju

Centar za primijenjenu psihologiju
Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Tel: 01 6120 202
Fax: 01 6120 202

E-mail: cpp@ffzg.hr
Web: cpp.ffzg.unizg.hr

O ustanovi