Arapski Centar d.o.o.

Vizija
Naša vizija je postati vodeći centar izvrsnosti Jugoistočne Europe u izgradnji kompetencija pojedinaca i  pozicionirati se kao lider u podučavanju arapskog jezika kao i u uslugama prevođenja. Našom kvalitetom, stručnošću i profesionalnošću postaviti određene vrijednosti koje ćemo kontinuirano poboljšavati i unaprjeđivati. Biti prva poveznica sa poslovnom javnošću arapskog svijeta.

Zašto Arapski centar?
Arapski centar  od svog osnivanja predan je i motiviran željom svojih polaznika za učenjem i usavršavanjem u vidu svojeg vlastitog prosperiteta i boljitka.

Da „pruži polazniku vrhunsku kvalitetu nastave, osjećaj zadovoljstva i ugode tijekom učenja te  da pruži  vrhunsku uslugu prevođenja“. Težište Arapskog centra  djelatnosti fokusirano je na suradnju s radnim organizacijama koje imaju potrebe za općim, poslovnim i /ili stručnim stranim jezikom u radnim organizacijama te je u mogućnosti potpuno odgovoriti svim zahtjevima i potrebama svojih klijenata za znanjem stranih jezika i komunikacijskim vještinama.

Arapski centar je osnovan zbog sve veće potrebe za učenjem arapskog jezika te sve većim potrebama razumijevanja kulture i vrijednosti arapskih zemalja u poslovnoj komunikaciji.

Pošalji upit

Kontakt podaci

Arapski Centar d.o.o.

Arapski Centar d.o.o.
Trg kralja Tomislava 18
10000 Zagreb

Tel: 01 4641 054
Mob: 098 938 2551; 098 929 5004
Fax: 01 8894 916

E-mail: info@arapski-centar.hr
Web: www.arapski-centar.hr

O ustanovi