Tečaj

Wellness terapeut

Kompletan program usavršavanja za efikasno obavljanje terapeutskih poslova u wellnessu.

detaljnije

Tečaj

Wellness manager

Program usavršavanja za wellness managera.

detaljnije

Tečaj

Wellness terapeut/kinja

Stručno osposobljavanje za Wellness Terapeut/kinju otvara puta ka zapošljavanju i samozapošljavanu u wellnessu i zdravstvenom turizmu. Upis u E-radnu knjižicu.

detaljnije

Tečaj

Wellness terapeut

Program usavršavanja odobren je I verificiran od MZOŠ RH - KLASA: UP/I-602-07/08-03/00157 URBROJ: 533-09-09-0006 , te se upisuju u radnu knjižicu. U tijeku je postupak odobrenja verifikacije programa usavršavanja za Wellness terapeute od strane Hrvatske..

detaljnije

Tečaj

Wellness spa instruktor

Od davnina je ljudsko nastojanje da se, ako je to moguće, ostari a da se pritom ne izgleda staro.

detaljnije

Tečaj

Wellness terapeut

Program je verificiran od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i upisuje se u radnu knjižicu.

detaljnije

Tečaj

Maser u Wellnessu

Polaznik ovog programa steći će znanja i vještine iz 4 tehnike masaže (klasične masaže, aromamasaže, refleksološke masaže, ručne limfne drenaže).

detaljnije

Tečaj

Voditelj Wellnessa

Polaznik ovog programa steći će znanja i vještine potrebne za organizaciju rada u Wellness i Spa centrima itd.

detaljnije