Tečaj

Ruski jezik za đake i mladež

Škola stanih jezika Angla svojim polaznicima nudi potpuni doživljaj učenja stanih jezika.

detaljnije

Tečaj

Ruski jezik za predškolce

Škola stanih jezika Angla svojim polaznicima nudi potpuni doživljaj učenja stanih jezika.

detaljnije

Tečaj

Ruski jezik za odrasle

Svi programi tečajeva za odrasle prilagođavaju se interesima, željama i potrebama svake grupe.

detaljnije