Tečaj

Portugalski, švedski, poljski i drugi jezici

Tečajevi su podijeljeni po stupnjevima, od početnih do naprednih, grupe se formiraju prema interesu.

detaljnije

Tečaj

Portugalski jezik

Ukoliko i Vi smatrate da kvalitetna komunikacija predstavlja pravi put ka postizanju uspjeha nalazite se na pravome mjestu.

detaljnije

Tečaj

Portugalski jezik

Na našim tečajevima portugalskog, polaznici ne samo da uče jezik, već i upoznaju kulturu, gastronomiju, glazbu i običaje zemlje.

detaljnije

Tečaj

Portugalski jezik

Strane jezike učimo iz različitih razloga. Ponekad je to zbog profesionalnih razloga, prilike za bolji posao i uspješniju karijeru.

detaljnije

Tečaj

Portugalski jezik

U današnje vrijeme učenje stranog jezika postaje sve veći izazov i potreba, a to je proces koji je apsolutno vrijedan uloženog truda, vremena i novca.

detaljnije