Ustanova

Učilište Lovran - Spa Wellness Akademija

SPA WELLNESS AKADEMIJA CJELOŽIVOTNO ŠKOLOVANJE - NOVA ILI DOPUNSKA ZANIMANJA Škola je započela s radom 2006.godine. Upis u radne knjižice - Programi školovanja su verificirani prema Rješenju MZOŠ - Klasa:UP/I-602-07/-03/00120; URBROJ:533-09-07-0004....

detaljnije

Ustanova

Kastrapeli d.o.o. za savjetovanje i poduku

Edukacije koje čine razliku! Mi vjerujemo u vas. Naši se treninzi usmjereni na to da prepoznate i ostvarite svoj puni potencijal. Opušteni i otvoreni ugođaj, te uvažavanje osobnosti svakog polaznika, omogućuju lako svladavanje novih vještina, a puno...

detaljnije

Ustanova

Adduco

Preventivno-edukacijski centar "Adduco" osnovan je u studenom 2006. Osnivači udruge "Adduco" su logopedi mr.sc.Nataša Šunić, Ana Marija Tomečak i Renata Kožul te dr.med. Martina Šunić-Omejc. Udruga "Adduco" osnovana je prvenstveno radi informiranja...

detaljnije

Ustanova

Učilište Adrianus

Učilište Adrianus je registrirano kao Ustanova za obrazovanje odraslih. Wellness Učilište Adrianus u svojih četiri godine poslovanja odškolovalo preko 500 polaznika što govori o našoj kvaliteti. Prateći Svjetsko tržište polako mijenjamo i naš...

detaljnije

Ustanova

Arimed modeliranje d.o.o.

Arimed se bavi organizacijom edukacija u ekskluzivnom ambijentu i lokaciji dostupnoj svima. Dinamika svih edukativnih tečajeva je jako zanimljiva, izbjegavamo suhoparna teoretska predavanja već se fokusiramo na praktičan rad. Osim edukacija provodimo...

detaljnije

Ustanova

AromaTerra Centar

AromaTerra - centar za promicanje aromaterapije AromaTerra Centar osnovan je u proljeće 2007.g. s ciljem promoviranja aromaterapije kao ozbiljne metode očuvanja zdravlja te liječenja i prevencije bolesti, na svim razinama čovjekovog postojanja....

detaljnije

Ustanova

Pro-and d.o.o.

Profashion organizira edukaciju u tri stupnja...tri razine znanja od osnovnog do profesionalnog. Postanite i VI image konzultant...Prisvojite novo zanimanje koje tek kuca na vrata, a bez kojeg će nam biti nezamislivo živjeti kroz koju godinu. Ako imate...

detaljnije

Tečaj

Njegovatelji

Polaznici će savladati stručno-teorijska znanja o tome kako brinuti o osobnoj higijeni, prehrani i dezinfekciji pokretnih i nepokretnih bolesnika u kući i u zdravstvenim i socijalnim ustanovama, održavanju čistoće u okolini bolesnika i primjeni dezinfekci

detaljnije

Tečaj

Medicinski maser

Osposobljavanje za osnovne poslove medicinskog masera.

detaljnije