Tečaj

ECDL - European Computer Driving Licence

ECDL (European Computer Driving Licence) odnosno ERD (Europska računalna diploma) je međunarodno priznati certifikat za korištenje osobnog računala, dizajniran s ciljem uspostavljanja jedinstvenog standarda osposobljenosti za rad na računalu. Provodi...

detaljnije

Tečaj

Osnovni rad na računalu

Cilj ovog tečaja je upoznati osnovna načela rada i korištenja osobnih računala, te osnove korištenja vodećeg svjetskog operativnog sustava Microsoft Windows XP. Drugi dio tečaja obuhvaća osnove rada sa programom za obradu teksta Microsoft Word...

detaljnije

Tečaj

Word osnove

Cilj tečaja je pružiti polaznicima osnovno znanje WORD-a 2000

detaljnije

Tečaj

Excel

Cilj tečaja je pružiti polaznicima osnovno znanje EXCEL-a

detaljnije

Tečaj

Powerpoint

Cilj tečaja je pružiti polaznicima osnovno POWERPOINT-a, odnosno kreiranje prezentacije.

detaljnije

Tečaj

Internet osnove

Cilj tečaja je upoznati korisnika sa pojmom Interneta, upoznavanje sa osnovnim pojmovima i osposobljavanje za samostalno korištenje osnovnih usluga Interneta.

detaljnije

Tečaj

Web dizajner

U skladu sa potrebama na tržištu i popularnošću Interneta pred nama se javljaju nove mogućnosti komunikacije.

detaljnije

Tečaj

Grafički dizajn

U vremenu komunikacija i razmjene informacija osnovno je biti primijećen. Upotrebom računala izgradnja vizualnog identiteta poprima nove dimenzije i nude se nove kvalitativne mogućnosti.

detaljnije

Tečaj

AutoCAD Operater

Program je namijenjen polaznicima - početnicima koji žele naučiti raditi s PC računalima, te pomoću njih projektirati bilo u 2D ili 3D tehnici.

detaljnije

Tečaj

Računalni programer

Program je namijenjen polaznicima koji žele postići programske vještine u razvijanju računalnih aplikacija namijenjenih nekom poslovnom okruženju.

detaljnije