Tečaj

Glasovir

Program se glasovira izvodi u pojedinačnom obliku nastave i u najvećoj se mjeri oslanja na tradicionalnu glazbenu pedagogiju, te program osnovnih glazbenih škola.

detaljnije

Tečaj

Pjevanje

S obzirom na složenost vokalnog instrumenta i povezanosti s disanjem, školovanje pjevača kroz osam stupnjeva obuhvaća oblikovanje glasa (impostacija, pravilno disanje) i razvijatak tehnike pjevanja (intonacija, dinamika, dikcija, fraziranje i dr.).

detaljnije

Tečaj

Saksofon

U početku polaznici saksofona vježbaju disanje, upoznavaju se s glazbalom, usnikom i jezičkom.

detaljnije

Tečaj

Skupno muziciranje

Skupno se muziciranje ostvaruje u radu s korpetitorom, muziciranjem pjevačkog zbora i vokalno-instrumentalnih skupina.

detaljnije

Tečaj

Solfeggio

Osnovni je nastavna zadaća solfeggia stjecanje i usavršavanje intonativnih i ritamskih vještina potrebnih za svjesno pjevanje i razumijevanje auditivno predstavljenog notnog teksta.

detaljnije

Tečaj

Osnove harmonije

U okviru predmeta osnove harmonije polaznici upoznavaju i uče zakonitosti tradicionalne i jazz harmonije, te uvježbavaju njihovu primjenu na glazbalu ili u vokalnom ansamblu.

detaljnije

Tečaj

Synthesizer

Program nastave synthesizera temelji se na uobičajenom programu glasovira uz upoznavanje i primjenu raznih osobitosti ovog elektronskog glazbala.

detaljnije

Tečaj

Tonsko snimanje i produkcija

Na početku tečaja polaznici se upoznavaju s fizikalnim značajkama zvuka, osnovama elektroakustike i akustikom prostora.

detaljnije

Tečaj

Glazbeni tečajevi

Unutar Narodnog učilišta, gotovo od samog njegovog osnutka, djeluju glazbeni tečajevi.

detaljnije

Tečaj

Kostimograf

Program usavršavanja za poslove kostimografa.

detaljnije