Tečaj

StolArt

Kreativna radionica za rad s drvom za predškolce i osnovnoškolce

detaljnije

Tečaj

Autorska škola slikanja

AGORINA autorska škola slikanja temelji se na svojevrsnim stvaralačkim komunikacijama između afirmiranih likovnih umjetnika s jedne i ljudi koje pokreće određena stvaralačka pobuda s druge strane, na komunikacijama između Učitelja - autora,...

detaljnije

Tečaj

Synthesizer

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

detaljnije

Tečaj

Glasovir

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

detaljnije

Tečaj

Gitara

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

detaljnije

Tečaj

Bubnjevi

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

detaljnije

Tečaj

Saksofon

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

detaljnije

Tečaj

Klarinet

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

detaljnije

Tečaj

Solo pjevanje

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

detaljnije

Tečaj

Harmonika

Glazbeno-obrazovni proces traje četiri godine, a u dogovoru sa svakim polaznikom posebno, može se i produžiti.

detaljnije