Ustanova

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin

Udruga za promicanje kreativnosti Merlin je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija sa svrhom udruživanja, organiziranog rada i djelovanja građana, djece i mladeži u raznim djelatnostima socijale, kulture, umjetnosti, obrazovanja,...

detaljnije

Otvoreni seminar

Maser

Program stručnog osposobljavanja za poslove Masera, odobren od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, koji je izrađen u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom i Europskim kvalifikacijskim okvirom. Po završetku programa...

detaljnije

Knjige i multimedija

Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama

Mnogi će se sigurno radovati kada prepoznaju svoje mjesto na planu starom i do 300 godina.

detaljnije

Ustanova

Filozofski fakultet u Rijeci

Godine 1953. osnovana je Viša stručna pedagoška škola u Rijeci koja je osposobljavala sve nastavnike za stručni dio nastave u industrijskim i drugim školama. Viša stručna pedagoška škola prerasla je 1962. godine u Visoku industrijsko-pedagošku...

detaljnije

Ustanova

Magistra

Ustanova za cjeloživotno učenje Magistra javna je ustanova za obrazovanje odraslih, osnovana 2008. godine sa sjedištem u Puli. Ustanova za cjeloživotno učenje Magistra ima odobrenje za izvođjenje programa obrazovanja odraslih u slijedećim...

detaljnije

Ustanova

Pučko otvoreno učilište Addenda

Pučko otvoreno učilište ADDENDA jedno je od prvih privatnih pučkih učilišta u Istri. U svom radu, ADDENDA surađuje sa Istarskom razvojnom agencijom, Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, Međunarodnom organizacijom poduzetnica i poslovnih...

detaljnije