Program

Menadžer za odnose s javnošću (PR manager)

Odnosi s javnošću složena su djelatnost čija je svrha određivanje strategije, planiranje, ispitivanje i unapređivanje slike ili reputacije koju organizacija, institucija, ustanova, udruga ili trgovačko društvo ima ili bi trebala imati u javnosti.

detaljnije

Program

Koreograf - menadžer modnih zbivanja i revija

Bavili biste se organizacijom modnih događanja, revija, htjeli biste biti menadžer u tom području?

detaljnije

Program

Menadžer turističke destinacije

Cilj programa je osigurati polazniku sva teorijska i praktična znanja i vještine potrebne za realizaciju i afirmaciju turističke destinacije kroz nastavne cjeline kao što su: menadžment turističke destinacije, turističko poslovanje i...

detaljnije

Program

Menadžer prodaje (Sales manager)

Organizacija prodajnog procesa složena je djelatnost čija je svrha konkretan čin prijenosa vlasništva robe od proizvođača, preko trgovine ili izravno u posjed potrošača odnosno kupca.

detaljnije

Program

Menadžer marketinga

U današnjim tržišnim okolnostima zadovoljstvo potrošača postaje sve važnijim ciljem organizacija.

detaljnije

Program

Menadžer praktičar

Program usavršavanja nakon završetka četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja iz područja ekonomskih znanosti (ekonomist ili komercijalist), ili nakon završetka ostalih četverogodišnjih škola koji prolaze dodatnu edukaciju.

detaljnije

Program

Menadžer obiteljskog i malog hotela

Upravljanje obiteljskim i malim hotelom je vrlo specifičan i kompleksan posao.

detaljnije

Program

Voditelj - menadžer hotela

Program usavršavanja za voditelja - menadžera hotela.

detaljnije

Program

Menadžer ljudskih potencijala (Human resources manager)

Ljudi, njihove potrebe, motivacija i zadovoljstvo u središtu su menadžmenta ljudskih potencijala.

detaljnije

Otvoreni seminar

Menadžer u malom poduzetništvu

Poduzetnici će u narednih pet godina otvoriti preko 700 milijuna novih radnih mjesta diljem svijeta. Prema najnovijoj studiji Global Entrepreneurship Monitor (GEM), organizacije koja provodi najveća svjetska godišnja istraživanja o stopama i...

detaljnije