Program

Barmen

Program usavršavanja za pripremanje barskih mješanih pića (barmen)- u suradnji s Udrugom barmena

detaljnije