Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Zaštita na radu – inspekcijski nadzor i obveze poslodavca

Mjesto održavanja:

Zagreb

Posebno se nadzire primjena propisa koji se odnose na zaštićene kategorije radnika (maloljetnike, žene, trudnice, rodilje i druge), kao i prema osobama koje nisu u radnom odnosu (volonteri, učenici, studenti, korisnici usluga – osobe koje dolaze u prostorije i prostore poslodavca).

Termin održavanja:
Zagreb, 28. siječanj 2021. (četvrtak), Hotel Hilton Garden Inn Zagreb, Radnička cesta 21

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Davor Tudja, dipl. ing. sigurnosti, stručnjak zaštite na radu

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama:za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 2 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Provođenje propisanih mjera zaštite na radu

U području zaštite na radu inspektori rada nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavca i radnika u području zaštite na radu. Posebno se nadzire primjena propisa koji se odnose na zaštićene kategorije radnika (maloljetnike, žene, trudnice, rodilje i druge), kao i prema osobama koje nisu u radnom odnosu (volonteri, učenici, studenti, korisnici usluga – osobe koje dolaze u prostorije i prostore poslodavca).

Također, inspektori u praksi upozoravaju i savjetuju poslodavce o primjeni propisa u vezi s obavješćivanjem radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, ovlaštene osobe s kojom je ugovorio obavljanje poslova zaštite na radu i drugih osoba, te o obvezi vođenja evidencije, čuvanja isprava te davanja obavijesti i podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

Poslodavac je dužan radniku osigurati zdravstvenu zaštitu primjerenu rizicima za sigurnost i zdravlje kojima je izložen na radu. Što to znači u današnjim uvjetima epidemijekoje su obveze poslodavca, osobito u uvjetima rada od kuće?

Na seminaru saznajte:

 • koju dokumentaciju traži inspekcija zaštite na radu,
 • najčešći propusti u praksi i kako ih ukloniti,
 • koje su propisane kazne i sankcije,
 • na koji način organizirati i provesti mjere zaštite na radu,
 • što u slučaju rada od kuće (obveze prema zakonu),
 • koje su obveze poslodavca tijekom provedbe inspekcijskog nadzora,
 • na koji način mali poslodavci mogu obavljati poslove zaštite na radu?

Težište aktivnosti inspektora rada u području zaštite na radu usmjereno je na nadzore nad provedbom propisa o sigurnosti i zaštiti zdravlja, a između ostalog osobito:

 • povodom ozljede u prostoru poslodavca,
 • povodom obavijesti poslodavca, ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu ili samog radnika o odbijanju rada zbog izravnog rizika za život i zdravlje uzrokovanog neprimjenom pravila zaštite na radu,
 • u području građenja i brodogradnje,
 • povodom podnesaka radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, radničkog vijeća, sindikata i drugih pravnih i fizičkih osoba o uočenim nezakonitostima u području zaštite na radu,
 • u području šumarstva, poljoprivrede i prerađivačke industrije,
 • povodom obavijesti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o utvrđenoj profesionalnoj bolesti i povodom obavijesti ordinacije medicine rada o osnovanoj sumnji u profesionalnu bolest radnika,
 • u području opskrbe električnom energijom, plinom i vodom,
 • u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Kaznenim zakonom propisana su kaznena djela protiv opće sigurnosti koja se izravno dovode u vezu s radom, zaštitom na radu i posljedicama neprimjene mjera zaštite na radu.

Više o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i provedbi inspekcijskog nadzora donosimo na interaktivnom i korisnom seminaru sa stručnjakom iz prakse.

Program seminara:

 • Zakonsko uređenje zaštite na radu
 • Obveze poslodavca prema tijelima nadzora
 • Obveze i odgovornosti poslodavca (obavljanje radnih postupaka protivno propisima)
 • Organiziranje i provedba zaštite na radu
 • Obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca
 • Procjena rizika u provođenju propisanih mjera zaštite na radu
 • Rad od kuće (izdvojeno mjesto rada) – obveze poslodavca
 • Provođenje zdravstvene zaštite radnika
 • Ozljede na radu i organiziranje pružanja prve pomoći
 • Ispitivanje sredstava rada i parametara radnog okoliša
 • Poslovi s posebnim uvjetima rada
 • Postavljanje sigurnosnih znakova i uputa
 • Pokretanje inspekcijskog nadzora i obveza provedbe nadzora
 • Obveze čije neprovođenje podliježe kaznenim odredbama
 • Inspekcijski nadzor u prostoru poslodavca
 • Kaznene i prekršajne odredbe

Više informacija na linku: https://seminar.hr/seminar/zastita-na-radu-inspekcijski-nadzor/

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...