Kontakt podaci

Institut za menadžment

Institut za menadžment
Draškovićeva 55
10 000 Zagreb

Tel: 01/7899-700
Fax: 01/7899-701

E-mail: info@izm.hr
Web: www.izm.hr

O ustanovi

Voditelj ureda

Mjesto održavanja:

Zagreb

Suvremeni poslovni trendovi od voditelja ureda zahtijevaju brzinu i efikasnost kod obavljanja poslova. Voditelji ureda su ogledalo kompanije i zato njihova komunikacija od telefonskog razgovora do slanja poslovnog dopisa mora biti besprijekorna, uredsko poslovanje u „malom prstu“.

Voditelj ureda

Voditelj ureda danas priprema poslovne sastanake, uspješno vlada poslovnim engleskim jezikom i pravnim propisima vezanih uz poslovanje tvrtke, poznaje osnove odnosa s javnošću i ima odlične prezentacijske vještine. Program je koncipiran tako da polaznik prođe kroz sve segmente uredskog poslovanja kako bi bio što produktivniji u obavljanju posla.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
•    Kako uspješno upravljati uredom
•    Učinkovito upravljanje dokumentacijom
•    Komunicirati s klijentima i medijima
•    Kako napraviti maksimum posla za minimum vremena

Program je namijenjen:
•    tajnicama i asistentima
•    voditeljima ureda
•    svima koji žele usavršiti svoja znanja i vještine u vođenju uredom

Trajanje programa: 150 šk.sati (2 puta tjedno po 4 šk.sata)
Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije
Uvjerenje i diploma: Uvjerenje o stručnom usavršavanju
Literatura: Obvezna literatura uključena je u cijenu programa

Ispit
Sastoji se od pisanja završnog rada i izrade prezentacije nakon odslušanog programa.

NASTAVNI PROGRAM

Uvod u menadžment

 • uloge, zadaci i ciljevi menadžera
 • planiranje, vođenje, delegiranje i kontrola
 • upravljanje vremenom, stresom i konfliktima
 • vođenje sastanaka
 • osnove trgovačkog prava

Komunikacijske vještine u organizaciji

 • važnost komunikacije u modernoj organizaciji
 • ključni elementi uspješne komunikacije
 • verbalna i neverbalna komunikacija
 • uspješna verbalna komunikacija
 • uspješna neverbalna komunikacija
 • perceptivni stilovi: načini razmišljanja, primanja i davanja informacije
 • tehnike aktivnog slušanja
 • važnost davanja i primanja povratne informacije
 • asertivnost i rješavanje konfliktnih situacija
 • postavljanje pitanja da dobijemo odgovor koji tražimo

Prezentacijske vještine

 • ciljevi prezentacije
 • koraci u planiranju prezentacije
 • definiranje strukture učinkovite prezentacije
 • 5 faza prezentacije (priprema,otvaranje, izvedba, završavanje, distribucija)
 • odlike uvjerljivog prezentera
 • različiti pristupi za siguran nastup
 • govor tijela pri prezentiranju
 • kako brzo i spremno odgovarati u svakoj situaciji
 • najčešći problemi u komuniciranju s auditorijem
 • jezična, prezenterska i komunikacijska kompetencija tj. sposobnost adekvatnog reagiranja u različitim situacijama

Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa

 • definiranje pojma organizacijske strukture
 • formalna i neformalna organizacija
 • organizacijska kultura
 • metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
 • sustav za upravljanje poslovnim procesima

Trgovačko pravo

 • Dioničko društvo
 • Društvo s ograničenom odgovornošću
 • Obrt
 • Razlike obrt - d.o.o.
 • Koraci osnivanja trgovačkog društva
 • Trgovački ugovori
 • Pravo društava

Osnove računovodstva

 • Pojmovno određenje knjigovodstva i računovodstva
 • Osnovne materijalnog knjigovodstva
 • Računovodstveni izvještaji
 • Prihodi i rashodi
 • Poslovne isprave i knjige

Radno pravo i etika poslovanja

 • načela radnog prava
 • ugovori o radu
 • prekršajne odredbe
 • etika

Upravljanje uredom i uredsko poslovanje

 • Različite tehnike poslovne komunikacije
 • Komunikacija telefonom
 • Pisana poslovna komunikacija uz specifične
 • primjere (dopis, fakture, narudžbe i sl.)
 • Opći izgled radnog mjesta
 • Vođenje uredskih registara

Više informacija na www.izm.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...