Kontakt podaci

Magistra

Magistra
Trierska7
52100 Pula

Tel: 052 213 977
Fax: 052 213 977

E-mail: info@ustanovamagistra.hr
Web: www.ustanovamagistra.hr

O ustanovi

Voditelj poljoprivredno-turističkih imanja

Trajanje:

214 sati

Mjesto održavanja:

Pula

Polaznik ovog programa steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za organizaciju poslovanja poljoprivredno-turističkih imanja.

Upoznat će čimbenike koji utječu na turističku ponudu i potražnju, kako funkcionira turističko tržište, koje su mogućnosti ruralnog turizma, koje sve vrste objekata mogu biti u ruralnom turizmu, te kako ih urediti. Upoznat će se s psihološkim potrebama čovjeka i kako ih zadovoljiti. Usvojit će mjere za provođenje zaštite na radu.

Predmeti:
  • OSNOVE TURIZMA
  • RURALNI TURIZAM
  • UREĐENJE OBJEKATA I IMANJA
  • HRANA I PREHRANA 
  • ORGANIZACIJA I MARKETING
  • ZAŠTITA NA RADU
Program se sastoji od ukupno 214 sati redovne nastave, od čega je 136 sati teorijske i 70 sati praktične nastave.
Postoji mogućnost izvođenja i konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjeti za upis:
  • ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA 
  • NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA

U cijenu je uračunata literatura i materijali za praćenje nastave, kao i troškovi provođenja završnog ispita i izdavanja uvjerenja.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...