Kontakt podaci

Institut za menadžment

Institut za menadžment
Draškovićeva 55
10 000 Zagreb

Tel: 01/7899-700
Fax: 01/7899-701

E-mail: info@izm.hr
Web: www.izm.hr

O ustanovi

Voditelj ljudskih potencijala

Mjesto održavanja:

Centar

Vođenje odjela ljudskih potencijala ima sve važniju ulogu u poduzeću i HR menadžeri postaju strateški partneri upravi poduzeća. Najveće bogatstvo poduzeća su kvalitetni i kompetentni zaposlenici.

Voditelj ljudskih potencijala

Program voditelja ljudskih potencijala pomoći će vam da upravo vi pronađete za svoje poduzeće najbolje djelatnike i sudjelujete kako u njihovom, tako i u razvoju i strategiji poduzeća.

Program je osmišljen kako bi polaznicima pružio konkretne alate za vođenje niza procesa u segmentu upravljanja ljudskim potencijalima. Svi predavači dolaze iz HR prakse, iz renomiranih internacionalnih i domaćih tvrtki, te će kroz njihova iskustva polaznici naučiti specifičnosti HR praksi u različitim okruženjima – od naprednih sustava s dugačkom HR tradicijom, do organizacija koje po prvi put uvode HR funkciju. Cilj nam je polaznicima dati što više praktičnih znanja i alata, kako bi naučeno mogli što prije primijeniti u svojim okruženjima.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
•    definiranje potreba poduzeća i sistematizaciju radnih mjesta
•    učinkovito vođenje procesa regrutiranja i selekcije
•    razvoj modela ključnih kompetencija
•    procjenu radnog učinka zaposlenika i implementaciju sustava nagrađivanja
•    vođenje i razvoj karijere zaposlenika
•    razvoj i upravljanje talentima
•    izrada i provedba edukacijskog plana zaposlenika
•    kreiranje organizacijske kulture
•    vrste ugovora o radu
•    suradnja HR odjela i agencija za zapošljavanje

Program je namijenjen:
•    poduzetnicima i menadžerima
•    asistentima koji su potpora HR menadžmentu
•    svima koji se žele posvetiti radu i razvoju ljudskih potencijala

Trajanje programa: 160 šk.sati (2 puta tjedno po 4 šk.sata)
Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije
Uvjerenje i diploma: Uvjerenje o stručnom usavršavanju
Literatura: Obvezna literatura uključena je u cijenu programa

Provjera znanja se sastoji od 2 dijela:
pisanje završnog rada i prezentacija - polaznik u dogovoru s mentorom odabire temu za pisanje završnog rada.
pismeni ispit - pismeni ispit polaže se nakon odslušanog programa.

Nastavni program

Organizacija HR funkcije i njena uloga u organizaciji

 • pojam i značenje HR funkcije
 • definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa
 • planiranje razvoja HR odjela
 • usklađivanje poslova sukladno standardima kompanije

Definiranje organizacijske strukture i poslovnih procesa 

 • definiranje pojma organizacijske strukture
 • formalna i neformalna organizacija
 • organizacijska kultura
 • metode i modeli u istraživanju organizacijske kulture
 • sustav za upravljanje poslovnim procesima
Radno pravo i etika poslovanja
 • načela radnog prava
 • ugovori o radu
 • prekršajne odredbe
 • etika

Regrutiranje i selekcija zaposlenika

 • definiranje potreba i troškova
 • izrada planova
 • vođenje procesa regrutiranja i selekcije
 • koordinacija i provođenje procesa uvođenja u posao
Sustavi upravljanja radnim učinkom 
 • koordinacija procesa
 • osiguranje protokola informacija
 • administracija procesa
 • edukacija sudionika u procesu
 • analiza efikasnosti i isplativosti kriterija
Strategije profesionalnog razvoja i planiranje karijere 
 • planiranje aktivnosti
 • analiza poslova
 • sistematizacija radnih mjesta
 • definiranje kompetencija
 • postavljanje targeta
 • mjerenje uspješnosti postizanja targeta
 • kontinuirano savjetovanje managementa
Nagrađivanje i motiviranje zaposlenika 
 • planiranje troškova
 • analiza sustava nagrađivanja
 • praćenje i analiza plaća
 • uvođenje sustava mjerenja radnog učinka i primjerenih sustava nagrađivanja

Leadership i osobni razvoj

 • definicija uloge menadžera u poduzeću
 • kako postići kredibilitet u organizaciji
 • upravljanje stresom i konfliktima
 • tehnike delegiranja
 • tehnike za poboljšanje timskog rada

Više informacija na www.izm.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...