Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Videonadzor i ostali oblici nadzora - zakonska regulativa i praksa

Mjesto održavanja:

Zagreb

Nadzorne, ali termalne kamere postavljene su na ulazima gotovo svih državnih institucija i poslovnih prostora, na trgovima i ulicama gradova, kao i na privatnim kućama. Međutim, obrada osobnih podataka radnika putem kamera može se provoditi samo uz određene uvjete.

Termin održavanja:
Zagreb, 26. studeni 2020. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 14,00 sati

Predavač:
Zdravko Jandrić, mag. iur.

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Prijava na seminar

Kako osigurati zakonite osnove za nadzor radnika?

Danas je gotovo neizbježna identifikacija putem videokamera - nadzorne, ali termalne kamere postavljene su na ulazima gotovo svih državnih institucija i poslovnih prostora, na trgovima i ulicama gradova, kao i na privatnim kućama. Međutim, obrada osobnih podataka radnika putem kamera može se provoditi samo uz određene uvjete.

Sve je češća praksa poslodavaca da u svojim pravilnicima u kojima uređuju pojedini oblik obrade podataka (primjerice videonadzor ili druge oblike nadzora) unose odredbu prema kojoj radnici objavom pravilnika na web stranici ili oglasnoj ploči prihvaćaju konkretnu metodu obrade podataka.

Važno je naglasiti kako se osobni podaci radnika smiju obrađivati samo ako je to određeno zakonom ili je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa. No, postavlja se pitanje kada prevladavaju interesi poslodavca za učinkovitošću radnika, a kada je ugrožena zaštita privatnosti radnika?

Pretpostavke za uvođenje videonadzora većim dijelom definirane su Zakonom o zaštiti na radu u kojem se utvrđuje da poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanim zakonom. U određenim slučajevima, poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje isključivo na temelju prethodne suglasnosti radničkog vijeća. Smije li koristiti termalne kamare za mjerenje tjelesne temperature?

Opća uredba o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka također uređuju pitanje dopustivosti videonadzora, uključujući i dopustivost videonadzora u radnim prostorijama, stambenim zgradama i javnim površinama.

Novim Zakonom o obradi biometrijskih podataka uređuje se obrada biometrijskih podataka radi učinkovitog utvrđivanja identiteta i zaštite fizičkih osoba od zlouporabe njihovih osobnih podataka.

Na seminaru saznajte odgovore na ova i druga slična pitanja:

 • kada je dopušteno snimanje radnika i pod kojim uvjetima,
 • ima li poslodavac pravo pregledavati službeni e-mail radnika,
 • smije li poslodavac podvrgnuti radnika detektoru laži,
 • što mora sadržavati privola za nadzor službenog e-maila,
 • može li poslodavac u službeno vozilo postaviti GPS uređaj i tako pratiti kretanja radnika i pod kojim uvjetima,
 • što u slučaju prestanka radnog odnosa i primopredaje službenog telefona,
 • tko ima pravo pregledavati i obrađivati prikupljene podatke radnika?

O videonadzoru, dopuštenosti biometrijske identifikacije radnika, do praćenja i nadzora službenih motornih vozila i/ili mobitela te o ostalim oblicima nadzora od strane poslodavca, donosimo na stručnom i zanimljivom seminaru. 

Program seminara:

 • Nadzor i obrada radnikovih osobnih podataka sukladno zakonskim propisima
 • Pretpostavke za uvođenje videonadzora u prostoru poslodavca
 • Obavijest o uvođenju videonadzora i donošenje pravilnika
 • Obvezno savjetovanje s radničkim vijećem
 • Suglasnost radničkog vijeća o postavljanju nadzornih uređaja
 • Uskrata suglasnosti radničkog vijeća na postavljanje videokamera
 • Određivanje osobe ovlaštene za pristup osobnim podacima
 • Pretpostavke za videonadzor prema Zakonu o zaštiti na radu
 • Obrada osobnih podataka putem videonadzora
 • Obrada osobnih podataka s videozapisa snimljenih videokamerom
 • Nadzor kod korištenjem interneta i mobilne komunikacije
 • Pravila o nadzoru računala i poslovne elektroničke pošte
 • Privola na nadzor službenog e-maila, tj. elektroničke pošte
 • Nadzor osobne elektroničke komunikacije
 • Nadzor službenih telefona i mobitela
 • Dopuštenost biometrijske identifikacije radnika
 • Praćenje i nadzor službenih motornih vozila GPS uređajima i tahografom
 • Obveze poslodavca kod praćenja i nadzora službenih motornih vozila
 • Detektor laži kao poseban nadzor radnika
 • Mišljenja nadležnih tijela i sudska praksa

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...