Kontakt podaci

RRiF Učilište za poduzetništvo

RRiF Učilište za poduzetništvo
Vlaška 68
10000 Zagreb

Tel: 01 4699 726
Fax: 01 4699 703

E-mail: uciliste@rrif.hr
Web: www.rrif.hr

O ustanovi

Usavršavanje za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova

Mjesto održavanja:

Zagreb

Temeljem članka 13. Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih (Nar.nov., br. 112/00.) i čl. 54. Statuta, RRiF učilište za poduzetništvo, Zagreb, održava programe obrazovanja odraslih.

Program usavršavanja za samostalno obavljanje i vođenje knjigovodstvenih, računovodstvenih i financijskih poslova obuhvaća slijedeća područja:

  • Repetitorij iz počela računovodstva i analitčka knjigovodstva
  • Pravo trgovačkih društava
  • Računovodstveno procesiranje promjena na pozicijama imovine, obveza i kapitala te prihoda i rashoda
  • Specifičnosti računovodstvenog obračuna poslovanja u djelatnosti proizvodnje
  • Specifičnosti računovodstvenog obračuna poslovanja u trgovini
  • Sastavljanje financijskih izvješća na praktičnom primjeru trgovačkog društva "X" d.o.o. (Bilanca, RDG, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Bilješke)
  • Vježbe na računalima - na aplikativnom knjigovodstvenom programu

 

UVJET UPISA U PROGRAM
Završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog, komercijalnog, trgovačkog, upravnog, birotehničkog, ugostiteljskog ili turističkog smjera. Ili diploma/svjedodžba završenog studija ekonomskog ili pravnog usmjerenja.
U program usavršavanja mogu se upisati i kandidati sa srednjom školskom ili stručnom spremom drugih struka u četverogodišnjem trajanju, ako su proveli najmanje tri godine na poslovima knjigovodstva i računovodstva, što dokazuju izvornom i ovjerenom potvrdom poslodavca u kojoj su navedeni knjigovodstveni i računovodstveni poslovi koje je kandidat obavljao u stalnom radnom odnosu.

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS U PROGRAM
Svjedodžba završene četverogodišnje srednje škole ekonomskog, komercijalnog, trgovačkog, upravnog, birotehničkog, ugostiteljskog ili turističkog smjera ili diploma/svjedodžba završenog ekonomskog ili pravnog studija.
Uz svjedodžbu neke druge završene četverogodišnje srednje škole ili fakulteta potrebna je i pisana potvrda poslodavca u kojoj su navedeni knjigovodstveni i računovodstveni poslovi koje je kandidat obavljao.

OBLIK SAVLADAVANJA GRADIVA
Program se provodi redovitim predavanjem, vježbama i provjerom znanja. Nastava se održava u posebno opremljenim učionicama i informatičkom kabinetu u Zagrebu, Martićeva 29.

Od ponedjeljka do četvrtka od 16:30 do 19:45 sati. Prisutnost polaznika nastavi je obvezatna.
Polaznik programa usavršavanja najprije sluša predavanja kojima produbljuje znanja iz počela računovodstva i analitičkih knjigovodstava a potom pravo trgovačkih društava sveukupno u trajanju od 48 sati. Poslije tih predavanja polaznik pristupa provjeri znanja (kolokviju). Po položenom kolokviju nastavlja slušanje predavanja i sudjeluje u vježbama do ispunjenja ukupnog programa od 190 sati. Vježbe uključuju i rad na računalima uz primjenu odgovarajućeg knjigovodstvenog programa. Po završetku nastave polaznik polaže ispit i dobiva uvjerenje o usavršenosti koje se upisuje u njegovu radnu knjižicu.

Sve informacije na www.rrif.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...