Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Upravljanje troškovima i ulaganjima

Trajanje:

14. i 15. svibnja 2015.

Mjesto održavanja:

Zagreb, Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6

Upravljanje troškovima i ulaganjima je važna managerska tehnika neophodna da se održi ili poveća konkurentnost i osigura opstanak u tržišnoj utakmici. Osnovni cilj joj je postizanje operativne izvrsnosti, efikasnosti, odnosno postizanje optimalnog odnosa između troškova i prihoda. Pri upravljačkom pristupu troškovi se višedimenzionalno povezuju s odgovornim osobama unutar organizacije, s portfeljem proizvoda i usluga, s aktivnostima u lancu vrijednosti i s klijentima.

Interes nadzora i analiza usmjerava se na dva posebna i istovremeno povezana područja:

 • upravljanje troškovima nabave resursa,
 • upravljanje troškovima trošenja resursa.
U upravljanju troškovima ističu se dva koncepta čija primjena ovisi o gospodarskom trenutku, djelatnosti, usklađenim interesima sudionika (stakeholdera), strateškim namjerama:
 • snižavanje (redukcija) troškova,
 • kontrola troškova.

Sadržaj seminara:

 • Pravne i stručne osnove troškovnog računovodstva (pozicija troškova i rashoda u bruto bilancama primjenom dvojnog računovodstva, iskazivanje u računu dobiti i gubitka, obračunu poreza na dobit)
  Kako upravljati troškovima u turbulentnom poslovnom okruženju? Što se postiže tim postupcima?
 • Odnos između troškova i ulaganja
 • Odnos između kontrole i snižavanja troškova
 • Temeljne podjele troškova (prirodne vrste, fiksni i varijabilni...)
• Specifični nefinancijski troškovi (amortizacija, vrijednosna usklađenja, rezerviranja)
• Proces upravljanja troškovima i analitičke tehnike kontrole troškova i identifikacija prigoda za njihovo snižavanje
• Dodjeljivanje troškova poslovnim funkcijama, profitnim i troškovnim centrima, ljudima, proizvodima i uslugama.
 • Povezivanje troškova i aktivnosti (ABC, Activity Based Costing)
 • Alternativni pristupi u upravljanju troškovima
 • Metode racionalizacije troškova
 • Utvrđivanje troškova po segmentima djelatnosti
• Utvrđivanje troškova u cijelom životnom vijeku proizvoda i usluge (BCG matrica)
 • Utvrđivanje troškova kvalitete
 • Utvrđivanje troškova konkurenata
 • Utvrđivanje troškova po kupcima
 • Analiza odgovornosti za troškove
 • Benchmarking, usporedba s najboljim praksama (interno i eksterno)
 • Planiranje (budžetiranje) troškova
 • Planiranje (CAPEX) i vrednovanje investicijskih odluka
• Povezivanje troškova plaća i nagrađivanja sa strategijom, strateškim ciljevima i politikama.
• Kalkuliranje cijena (načela, vrste, metode, analiza točke pokrića, izrada kalkulacije)

Praktični dio sastoji se od dvije vježbe koje se provode u obliku rada u timovima te prezentaciji i usporedbi uradaka:
-analiza bruto bilance na pozicijama troškova te utvrđivanje prioriteta troškova i izrada planskih scenarija djelovanja u raznim gospodarskim uvjetima (kriza, stagnacija, rast)
-izrada nekoliko scenarija kalkulacija s naglaskom na izračun točke pokrića

Cilj seminara:
Kroz izlaganje, dijalog i vježbu upoznati polaznike s procesom upravljanja troškovima i ulaganjima, te osnovnim znanjima i vještinama potrebnim za njegovu provedbu, a sve u svrhu realizacije optimalnog cilja: kako povećati vrijednost isporuke kupcima uz istovremeno smanjenje troškova.

Predavač:
Nikola Nikšić
savjetnik je za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Od ukupno 35 godine radnog staža u zemlji i inozemstvu, 25 godine je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga 6 godina u inozemstvu na međunarodnim projektima, a 12 godina kao menadžer u poduzećima iz sustava međunarodnih grupacija. Od 1992. kao osnivač, vanjski suradnik i djelatnik poduzeća Konter d.o.o. bavi se poslovima menadžerskog savjetovanja, uslugama iz područja organizacije i ekonomike poslovanja te poslovnom edukacijom (više od 100 otvorenih i InHouse seminara i radionica). Kao gost predavač povremeno održava predavanja na teme iz ekonomike poslovanja na Vern'-u, Financijskom klubu pri EFZG, poslijediplomskom kontrolinga na EFRI, Visokom učilištu Požega. Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja. Član je udruga Hrvatski računovođa, Udruga hrvatskih kontrolera, Hrvatske udruge poslovnih savjetnika te član Društva za organizacijsko učenje Hrvatske. Redovito sudjeluje u projektima koji mjere i potiču razvoj poduzetništva (Poslovni uzlet, Gazele, Mali su veliki...). U tiskanim i virtualnim poslovnim medijima redovito objavljuje članke s analizama i osvrtima na gospodarske aktualnosti.

Ciljna skupina polaznika:
Seminar je namijenjen poduzetnicima, visokom i srednjem managementu, kontrolerima, računovođama i financijašima.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Kotizacija:
Redovna cijena seminara iznosi 2.490,00 kn + PDV.
PROMOTIVNA CIJENA za uplate do 6. svibnja iznosi 2.190,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Prijave:
Prijavu na seminar putem online obrasca možete izvršiti ovdje: Prijava
Prijavnicu s kompletnim opisom seminara u word formatu možete preuzeti ovdje: Prijavnica (.doc)

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...