Kontakt podaci

Verlag Dashöfer d.o.o.

Verlag Dashöfer d.o.o.
Šubićeva 42/1
10000 Zagreb

Tel: 01/4655-107
Fax: 01/4655-108

E-mail: info@dashofer.hr
Web: www.dashofer.hr

O ustanovi

Umijeće prenošenja informacija - Kako postići izvrsnost u komunikaciji?

Upis:

05.02.2013.

Cijena:

1499,00 Kn + PDV

Mjesto održavanja:

Zagreb

Komuniciram dakle jesam - parafrazirana je izreka Descartes-a koja oslikava sadašnjost. Učinkovita komunikacija predstavlja temelj efektivnosti u bilo kojem tipu organizacije.

Razvojem organizacije manageri postaju svjesni utjecaja učinkovitog prenošenja i primanja informacija na efikasnost poslovanja. Tu činjenicu potvrđuju izraženijim usmjeravanjem pažnje na internu i eksternu komunikaciju. Svrha ovog seminara je ukazivanje na bitne elemente svakodnevne komunikacije i osvješćivanje njezinog značaja i utjecaja na efektivnost poslovanja. Intencija je i davanje praktičnih prijedloga onima koji svakodnevno komuniciraju, a osobito managerima koji žele osigurati učinkovito prenošenje informacija u organizaciji. Usvajanjem osnovnih načela uspješne komunikacije manageri osiguravaju zadovoljavajući protok informacija unutar svojih tvrtki. Iako je komunikacija prirodan proces, uspješnu od neuspješne komunikacije dijeli slušanje, učenje, osluškivanje, govorenje, ugodna atmosfera, kontrola izrečenog, uvažavanje individualnih karakteristika i dr. Preduvjet razumijevanja uspješne komunikacije je poznavanje njezine strukture kao i osnovnih komponenti komunikacijskog procesa.

Predavač: Dr. sc. Jasminka Samardžija

Namjena seminara / Koristi za polaznika
• Osvještavanje sposobnosti zapažanja kao preduvjeta uspješne komunikacije.
• Osvještavanje neverbalne komunikacije i njezinih implikacija na sugovornika i prepoznavanje i tumačenje znakova neverbalne komunikacije.
• Polaznik će naučiti slušati i osvijestiti problem neslušanja.
• Polaznik će usvojiti pravila aktivnog slušanja, JA-poruke i parafraziranje.
• Naučiti će razlikovati govor prihvaćanja od govora odbijanja (optužbe, napada, agresije) .
• Vježbom će se učiti kako reći ne, poštovati druge, a zauzimati se za sebe na učinkovit način.

Ciljna skupina
Oni koji žele osvijestiti vještine socijalne interakcije (neverbalna komunikacija, aktivno slušanje, asertivno ponašanje, pozitivne poruke). Svi aktivni slušatelji i sudionici radionice unaprijediti će vještine socijalne interakcije koje će unaprijediti kvalitetu njihovih socijalnih odnosa i efikasnost komunikacije.
• strateškom managementu
• poduzetnicima
• obrtnicima
• voditeljima ljudskih potencijala
• voditeljima timova
• voditeljima projekata
• managerima ključnih kupaca
• voditeljima prodaje
• voditeljima marketinga

Raspored seminara
08:45 – 09:00 Registracija polaznika

09:00 - 10:30
• Komunikacijski proces i njegove komponente
• Vrste komunikacije

10:30 - 11:00 Pauza za kavu

11:00 – 13.00
• 11 osnovnih pretpostavki uspješne komunikacije

13:00 - 14.00 Ručak

14:00 - 15:30
• Neverbalna komunikacija i vizualno zapažanje
• Aktivno slušanje
• Ja poruke
• Praktičan primjeri komunikacijskih vježbi kartice govornih situacija

15:30 - 16:00
• Empatija (da sam ja ti)
• uživljavanje u osjećaje i stanje drugog
• Rekapitulacija temeljnih elemenata komunikacijskog procesa

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...