Kontakt podaci

Aspira

Aspira
Domovinskog rata 65
21 000 Split

Tel: 021 382 802
Mob: 099 333 2009
Fax: 021 382 805

E-mail: info@aspira.hr
Web: www.aspira.hr

O ustanovi

Turistički vodič

Upis:

Rok prijave: 17.02.2014.

Cijena:

6.480,00 kn

Mjesto održavanja:

Dubrovnik, Split, Zadar, Šibenik

Seminar i stručni ispit za Turističkog vodiča

Odjel za cjeloživotno učenje Visoke škole za menadžment Aspira iz Splita, organizira i provodi seminar za polaganje stručnog ispita za turističke vodiče i voditelje poslovnica. Navedeni seminar i ispiti organiziraju se i izvode temeljem odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07.), Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje (NN 50/08.) i Pravilnika o stručnom ispitu za voditelja poslovnice (NN 50/08.).

Stručni ispiti se provode za rad u: Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Dubrovaćko-neretvanskoj županiji.
 
Cijena ispita za turističke vodiče: 6.480,00 kn
Ukoliko se pohađaju oba programa, za Turističkog vodiča i Voditelja poslovnice kandidati ostvaruju popust pa cijena za oba ispita iznosi 8.990,00 kuna. 
 
Mogućnost plaćanja do 12 rata (American, Diners i Visa Splitske banke)

Za obavljanje ovih djelatnosti kandidati moraju provjeriti da li ispunjavaju uvjete utvrđene zakonom, a za prijavu i polaganje stručnih ispita moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 1. da imaju najmanje srednju stručnu spremu,
 2. da aktivno znaju najmanje jedan svjetski jezik,
 3. da prijave i uplate troškove ispita.
 
Prijave za seminar:

Kandidati prijavljuju pohađanje seminara prijavama isključivo u pisanom obliku.
Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča, kandidat je dužan priložiti:
 1. presliku osobne iskaznice ili putovnice,
 2. dokaz o uplati iznosa cijene seminara,
 3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik odgovarajuće svjedodžbe ili diplome),
 4. dokaz radi oslobađanja od polaganja ispita iz stranog jezika u slučaju iz članka 8. stavka 3. Pravilnika o stručnom ispitu za turističke vodiče,
 5. dokaz o položenom općem dijelu ispita, ukoliko se kandidat prijavljuje za polaganje samo posebnog dijela ispita.
Uz prijavu za polaganje ispita za voditelja poslovnice kandidat je dužan priložiti:
 1. presliku osobne iskaznice ili putovnice,
 2. dokaz o uplati iznosa cijene ispita,
 3. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu (izvornik ili javno ovjerovljeni preslik odgovarajuće svjedodžbe ili diplome),
 4. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog.
Rok prijave je do: 17.02.2014.

Program / predmeti seminara za turističkog vodiča 
 
PREDMET  BROJ SATI 
Politički sustav Republike Hrvatske  5
Gospodarski sustav Republike Hrvatske  5
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje  6
Osnove turističkog zakonodavstva  5
Hrvatska povijest  12
Turistički zemljopis Hrvatske  12
Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske  12
Kultura govorenja i pisanja  8
Strani jezik (samo polaganje ispita)  0
Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče  24
 
Za sve predmete po zakonu je obvezno pohađanje organizirane nastave, odnosno praktični dio na terenu.

Nakon završenih predavanja polaže se komisijski ispit. Ocjena uspjeha o ispitu je "položio" ili "nije položio".

Ispitnu komisiju na ovim seminarima imenuje resorno ministarstvo, a predavači su stručnjaci s Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira, Uprave za zaštitu kulture i kulturne baštine te Ministarstva turizma. Prije početka tečaja polaznici će dobiti raspored predavanja s predavačima pojedinih predmeta.
 
Cijena ispita:
Cijena ispita za turističke vodiče: 6.480,00 kn
Ukoliko se pohađaju i seminara za Voditelja poslovnice kandidati ostvaruju popust pa cijena za oba ispita iznosi 8.990,00 kuna.  
 
U cijenu su uključeni:
 • predavanja
 • pomoćni materijali za lakše svladavanje gradiva
 • dva termina za izlazak na ispit.
Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:
 • studenti i alumniji ASPIRE,
 • pravne osobe koje su prijavile 2 ili više osoba.
Naknada za seminar uplaćuje se na žiro-račun Visoke škole:
RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb 2484008-1104992880, poziv na broj (navesti OIB kandidata)

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...