Kontakt podaci

Aplo - centar stranih jezika

Aplo - centar stranih jezika
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb

E-mail: info@aplo-centar.com
Web: www.aplo-centar.com

O ustanovi

Talijanski jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Talijanski jezik je romanski jezik, koji govori oko 63 milijuna ljudi, od kojih većina živi u Italiji i Švicarskoj.

U obje ove zemlje, talijanski je službeni jezik (zajedno s njemačkim i francuskim jezikom u Švicarskoj). Standardni talijanski temelji se na firentinskom narječju. Ima duple (ili duge) samoglasnike, kao latinski (za razliku od drugih romanskih jezika, kao francuski i španjolski). Kao kod drugih romanskih jezika, izuzev francuskog, naglasak riječi je različit. Talijanski se piše latinicom.
Talijanski je peti po redu jezik na svijetu koji se uči u školama. 

1. stupanj
Sposobnost razumijevanja i odgovaranja na jednostavna pitanja i upute od strane izvornog govornika. Sposobnost sudjelovanja u kratkim razgovorima u svakodnevnim situacijama poput upoznavanja, davanja osnovnih podataka o sebi, traženja informacija, jednostavnog telefonskog razgovora, naručivanja u restoranu, jednostavne kupovine...
Na ovom stupnju gramatika obrađuje korištenje izraza iz poštovanja te zahvaljivanje, kalendar, dijelove dana, koliko je sati, abecedu, osobne zamjenice, glagole "biti" i "imati", određeni i neodređeni član, imenice (rod i broj), glavne i redne brojeve, pridjeve, sve grupe glagola te osnovne nepravilne glagole, povratne glagole, prijedloge, nenaglašene osobne zamjenice, priloge vremena i negacije, particip prošlog vremena....

2. stupanj
Sposobnost razumijevanja većine izjava pri uobičajenoj brzini razgovora; snalaženje u različitim situacijama poput ugovaranja sastanaka, prepričavanja događaja, traženja i davanja uputa, snalaženja na putovanjima...
Obrađuju se teme o Italiji, situacijama u baru, restoranu i za stolom, vrijeme, televizija, novine, moda, film, praznici, izleti, koncerti, a gramatički dio poduke se bavi pridjevima quello, bello, nadalje glagolima volerci, metterci, imperfektom i korištenjem imperfekta i passata prossima, modalnim glagolima, futurom, direktnim i indirektnim osobnim zamjenicama, imperativom, bezličnim glagolima te kondicionalom.

3. stupanj
Sposobnost tečnog razgovora s izvornim govornikom o temama koje su polazniku poznate. Komunikacija u hotelu, trgovini, restoranu, kinu, planovima za večernji izlazak, slobodno vrijeme. Također se obrađuju teme o tehnologiji, Internetu, pitanjima iz književnosti, životu i slavi, gradovima u Italiji te operi i kazalištu.
Gramatika obrađuje periodo ipotetico, združene zamjenice, konjuktiv i komparaciju pridjeva.

4. stupanj
Sposobnost tečne i sigurne upotrebe jezika. Širok vokabular za različite teme razgovora i pisanja. Sposobnost razumijevanja komunikacije i predavanja s minimalnim teškoćama. Teme govore o situacijama u banci, galeriji, izložbi, razgovorima o talijanskoj povijesti, talijanskoj književnosti, a gramatika se bavi indirektnim imperativom, neodređenim pridjevima i zamjenicama, relativnim zamjenicama i aoristom, slaganjem vremena, pasivom, upravnim i neupravnim govorom te gerundom i participom.

5. stupanj - poslovni ili opći
Sposobnost samostalnog sudjelovanja u svakodnevnim razgovorima s izvornim govornicima, čitanja članaka i knjiga, raspravljanja i iznošenja vlastitog mišljenja.

6. stupanj - poslovni ili opći
Sposobnost komuniciranja s visoko naprednom tečnošću te sposobnost razumijevanja i upotrebe širokog raspona riječi u duhu jezika. Također sposobnost pripremanja efektivne govorne i pisane prezentacije u temama raznolikog sadržaja. Izlaganje u javnosti te spremnost pristupanja studiranju na ciljanom jeziku ili poslu koji zahtjeva stručno znanje jezika.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...