Kontakt podaci

V.V.Butković

V.V.Butković
Marije Jambrišak 8
10000

Tel: 01/3435-801

E-mail: tajnistvo@butkovic.eu
Web: www.butkovic.eu

O ustanovi

Talijanski jezik - I stupanj - niži razredi osnovne škole

Mjesto održavanja:

Zagreb

Polaznici ovladaju vokabularom i gramatikom neophodnom za aktivno korištenje talijanskog jezika.

Polaznici se nauče upoznavati, i to uz pitanja “Kako se zoveš?,”Kako se zove?,”Kako se zovete?”, predstavljati: “Ja se zovem…”, potvrdno i negativno odgovarati na pitanja, kao i proširiti osnovnu konverzaciju. Upoznaju se i s određenim i neodređenim članom, pravilnim imenicama i pridjevima ženskog i muškog roda u jednini i množini.
Predstavljaju svoju obitelj, uče nazive pripadnika svoje najuže obitelji (mama, tata…). Također uče i izraze kao što su: Gdje je?, Gdje su?, Za koga je? Susreću se i s nekim odrednicama mjesta. Uvode se i sva lica glagola biti tako da su sada sposobni sami stvarati jednostavne rečenice.
Sve se to uvježbava i kroz igru.
Budući da znaju već povelik broj pridjeva, a nauče i dijelove kuće ili stana, slijedi opis uz oznake mjesta. U talijanskom prepozicije imaju važnu ulogu u jeziku tako da se ubrzo i u nastavu postepeno uvode prepozicije koje oni svladavaju uz vježbu.
Uče i nazive igara i igračaka s kojima se svakodnevno susreću, boje, brojeve. Uvodi se i prezent glagola imati kao i prezent pravilnih glagola 1.,2.,3. konjugacije kroz opis raznih aktivnosti.
Uz prezent uče i posvojne pridjeve.
Uz brojne druge teme, spomenimo i da naši polaznici tijekom 1. stupnja ovladaju opisivanjem osobe, odjeće, komparacijom pridjeva, opisivanjem vremenskih prilika te drugim izrazima korisnim za aktivno korištenje jezika već od samog početka.
Sve je to popračeno igrom, video i audio materijalima, te prezentacijama na kompjuteru u kojima i djeca aktivno sudjeluju.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...