Kontakt podaci

Littera

Littera
Šmidhenova 20
10430 Samobor

Tel: 01/3362-865; 01/3363-170

E-mail: littera@zg.t-com.hr

O ustanovi

Strani jezici za đake

Mjesto održavanja:

Samobor

Đački tečajevi temeljeni su na tzv. "task-based" programima, odnosno činjenici da učenje mora biti i izazov i zabava, da bi bilo uspješno.

Zadaci i aktivnosti za učenje jezika usredotočuju se na vještine kao što je stvaranje hipoteze, logika, dedukcija i kooperacija - na taj način postiže se naš osnovni cilj, a to je da polaznici postaju efikasni i efektivni učenici, te da im se usade pozitivne navike pri učenju, koje će im pomoći ne samo kod stranih jezika, nego i u učenju općenito.

Vježbaju se sustavno sve četiri jezične vještine: slušanje, govorenje, čitanje i pisanje, kao i podvještine u ovim kategorijama. Putem kratkih zadataka samoprocjene (self-evaluation) ukazuje se i na odgovornost za vlastito učenje. Podučavanje jezika odvija se kroz zadatke koji istovremeno razvijaju vještine povezane s drugim predmetima.

  • tečaj je namjenjen uzrastu od 1. do 8. razreda osnovne škole
  • jedna školska godina = jedan razred
  • trajanje standardnog tečaja - 2 x 1 sat tjedno - 70 sati u šk. godini
  • trajanje video i naprednih tečajeva - 3 x 1 sat tjedno - 105 sati u šk. godini
  • nastava se održava u Litteri i u školama na području Samobora i Svete Nedjelje
  • međunarodni certifikati
  • izborna nastava i predmetni ispit iz stranog jezika

Škola za strane jezike Littera u nastavi primjenjuje sva pozitivna svjetska dostignuća u metodici nastave stranih jezika, uz uporabu kvalitetnih suvremenih nastavnih materijala, te audio i vizuelnih nastavnih pomagala. Svjesni smo potrebe znanja stranih jezika i interkulturalnih vještina, kako bi se olakšao protok znanja i ideja, te postiglo bolje razumijevanje ljudi širom svijeta. U svrhu postizanja tih ciljeva, polaznicima garantiramo visoku kvalitetu nastave, koju postižemo orijentiranošću prema polaznicima i njihovim potrebama, uz inovativne nastavne metode, poticajno i ugodno okruženje za učenje stranih jezika, te stručnošću i motiviranošću osoblja.


Naša nastava zasniva se na činjenici da učenje mora pružati zabavu i biti izazov. Promovira se učenje putem izvedbe radnje (learning by doing), te potiče aktivno uključivanje polaznika u proces učenja. Aktivno promišljanje procesa učenja potrebno je da bi se postiglo da polaznici budu efektivniji učenici, te lakše postižu svoj krajnji cilj - znanje stranog jezika, kompetencija u svim jezičnim vještinama: govorenje, slušanje, čitanje i pisanje.

I ne samo to - upisom tečaja stranog jezika u Litteri znači i druženje s ljudima koji imaju isti interes - to može biti i početak novog prijateljstva ili pak poslovnog kontakta.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...