Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Što kada vas posjeti inspektor rada - najčešće nepravilnosti u uvjetima pandemije

Mjesto održavanja:

Zagreb

Rad od kuće, skraćeno radno vrijeme i otkazivanje ugovora o radu – najčešće situacije i izazovi s kojima se danas susreću mnogi poslodavci i radnici, a koje zahtijevaju zakonito postupanje. No, i u vrijeme izvanrednih okolnosti, inspektorat rada provodi inspekcijske nadzore reguliranja radnih odnosa.

Termin održavanja:
Zagreb, 12. studeni 2020. (četvrtak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 – 14,00 sati

Predavač:
Dražen Lančić, dipl. iur.

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.


Novi uvjeti poslovanja – s naglaskom na rad od kuće, radno vrijeme i otkaze

Radi posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa, radni odnosi su se uvelike promijenili. Novi uvjeti poslovanja u vrijeme izvanrednih okolnosti zahtijevaju novo uređenje  radnih odnosa. Rad od kuće, skraćeno radno vrijeme i otkazivanje ugovora o radu – najčešće situacije i izazovi s kojima se danas susreću mnogi poslodavci i radnici, a koje zahtijevaju zakonito postupanje. No, i u vrijeme izvanrednih okolnosti, inspektorat rada provodi inspekcijske nadzore reguliranja radnih odnosa.

Nadzirući primjenu propisa o radnim odnosima i zakonitosti rada, inspektori rada aktivnosti usmjeravaju prema otkrivanju nezakonitog (neprijavljenog) rada, u sklopu čega prate pravodobnost prijave radnika tijelima obveznog osiguranja, poštovanje obveze sklapanja ugovora o radu. Provode nadzor nad isplatom plaća, odnosno pravodobnosti isplate plaće, uručivanja radnicima obračuna plaće i otpremnine ili naknade plaće. Posebna se pozornost posvećuje radnom vremenu i odmoru radnika te nadzoru nad radom i zapošljavanjem maloljetnika, ali i reguliranju radnih odnosa u slučaju pandemije.

Česte su nedoumice i nepoznanice:

 • kako osigurati zakonit rad u promijenjenim uvjetima rada (rad od kuće, skraćeno radno vrijeme i vođenje evidencije, otkazivanje ugovora – kolektivni višak radnika),
 • jesu li radni uvjeti usklađeni sukladno preporukama i obvezama nadležnih tijela,
 • koje su ovlasti inspektora rada, odnosno koje mjere i/ili postupke može pokrenuti nakon inspekcijskog nadzora,
 • koje su obveze poslodavca tijekom inspekcijskog postupka,
 • može li inspektor rada donijeti odluku o prekršaju, bez pokretanja prekršajnog postupka? 

Najčešći prekršaji poslodavca:

 • neisplata zakonom propisane minimalne plaće,
 • nedostavljanje radnicima isprava o plaći, naknadi plaće ili o otpremnini,
 • neizdavanje radnicima pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada kada ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku,
 • nepoštivanje odredbi o radnom vremenu, osobito prekovremenom radu i nepoštivanje odredbi o pravu na odmore,
 • povreda obveza vođenja evidencija o radnicima,
 • sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme.

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

 • saznati koje su najčešće nepravilnosti u radnim odnosima u uvjetima pandemije i kako ih ukloniti (koje nezakonitosti se pojavljuju u novim uvjetima poslovanja za vrijeme izvanrednih okolnosti i kako pravilno postupati),
 • znati koju dokumentaciju pripremiti kada vas posjeti inspektor rada,
 • biti upoznati s najčešćim povredama zakonskih odredbi i mjerama za njihovo sprječavanje,
 • doznati koje mjere i novčane kazne prijete poslodavcima u slučajevima kod utvrđenih nepravilnosti u poslovanju od inspekcije rada.

Poslodavac pravna osoba kaznit će se za prekršaj do 150.000,00 kn ako inspektoru rada ne omogući obavljanje inspekcijskog nadzora ili mu ne osigura uvjete za neometan rad. 

Program seminara:

 • Poslovi inspektorata rada prema Zakonu o državnom inspektoratu
 • Prava, obveze i ovlasti inspektora rada
 • Obveze poslodavca u inspekcijskom nadzoru
 • Prekršajna odgovornost poslodavca: lakši, teški i osobito teški prekršaji
 • Inspekcijski nadzor na području radnih odnosa
 • Zakon o radu – prava i obveze iz radnog odnosa
 • Inspekcijski nadzor na području zaštite privatnosti radnika
 • Mjere i radnje nakon utvrđivanja nepravilnosti
 • Mjere za otklanjanje nepravilnosti
 • Posebnosti inspekcijskog nadzora u javnom sektoru
 • Prekršajne i kaznene odredbe
 • Mišljenja ministarstva i sudska praksa

Više informacija na linku: https://seminar.hr/seminar/posjeta-inspekcije-rada/

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...