Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Što kada vas posjeti inspektor rada – najčešće nepravilnosti u radnim odnosima

Mjesto održavanja:

Zagreb

Propusti poslodavca iz Zakona o radu – za najteže prekršaje kazna do 100.000,00 kuna

Inspektorat rada obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, provodeći inspekcijske nadzore primjene zakona i drugih propisa. Nadzirući primjenu propisa o radnim odnosima, inspektori rada aktivnosti usmjeruju prema otkrivanju nezakonitog (neprijavljenog) rada, u sklopu čega prate pravodobnost prijave radnika tijelima obveznog osiguranja, poštovanje obveze sklapanja ugovora o radu, kao i zakonitosti rada stranaca u Republici Hrvatskoj. Provode nadzor nad isplatom plaća, odnosno pravodobnosti isplate plaće, uručivanja radnicima obračuna plaće i otpremnine ili naknade plaće. Posebna se pozornost posvećuje radnom vremenu i odmoru radnika te nadzoru nad radom i zapošljavanjem maloljetnika.

U području zaštite na radu inspektori rada nadziru primjenu zakona i drugih propisa kojima se uređuju odnosi između poslodavca i radnika u području zaštite na radu. Posebno se nadzire primjena propisa koji se odnose na zaštićene kategorije radnika (maloljetnike, žene, trudnice, rodilje i druge).

Česte su nepoznanice u poslovanju:
 • koje su ovlasti inspektora rada, odnosno koje mjere i/ili postupke može pokrenuti nakon inspekcijskog nadzora;
 • koje su obveze poslodavca tijekom inspekcijskog postupka;
 • može li inspektor rada donijeti odluku o prekršaju, bez pokretanja prekršajnog postupka;
 • koje su zakonske odredbe o najduljem radu u slučaju nejednakog rasporeda radnog vremena, noćnog rada, prekovremenog rada;
 • koji su uvjeti kod zapošljavanja maloljetnika?
Najčešći prekršaji poslodavca:
 • neisplata zakonom propisane minimalne plaće,
 • nedostavljanje radnicima isprava o plaći, naknadi plaće ili otpremnini,
 • neizdavanje radnicima pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu prije početka rada kada ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku,
 • nepoštivanje odredbi o radnom vremenu, osobito prekovremenom radu i nepoštivanje odredbi o pravu na odmore,
 • neprijavljivanje radnika na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje s prvim danom početka rada ili na odgovarajuće radno vrijeme,
 • povreda obveza vođenja evidencija o radnicima,
 • sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme.

Sudjelovanjem na seminaru ćete:

 • saznati sve o nepravilnostima u radnim odnosima i kako ih ispraviti,
 • znati koju dokumentaciju pripremiti kada vas posjeti inspektor rada,
 • biti upoznati s najčešćim povredama zakonskih odredbi i mjerama za njihovo sprječavanje,
 • doznati koje mjere i novčane kazne prijete poslodavcima u slučajevima kod utvrđenih nepravilnosti u poslovanju od inspekcije rada.

Novčanom kaznom od 120.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako inspektoru rada ne omogući obavljanje inspekcijskog nadzora ili mu ne osigura uvjete za neometan rad ili na njegovo traženje privremeno ne obustavi poslovanje nadziranog objekta u vrijeme inspekcijskog nadzora, u određenom roku ne pripremi ili ne dostavi točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su inspektoru potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora, ili ako dostavi netočne ili nepotpune podatke.

Program:
 • Poslovi inspektorata rada prema Zakonu o državnom inspektoratu
 • Prava, obveze i ovlasti inspektora rada
 • Obveze poslodavca u inspekcijskom nadzoru
 • Prekršajna odgovornost poslodavca: lakši, teški i osobito teški prekršaji
 • Inspekcijski nadzor na području radnih odnosa
 • Zakon o radu - prava i obveze iz radnog odnosa
 • Inspekcijski nadzor na području zaštite privatnosti i zaštite na radu
 • Mjere i radnje nakon utvrđivanja nepravilnosti
 • Mjere za otklanjanje nepravilnosti
 • Posebnosti inspekcijskog nadzora u javnom sektoru
 • Prekršajne i kaznene odredbe
 • Mišljenja ministarstva i sudska praksa

Termin održavanja:
Zagreb, 31. siječanj 2020. (petak), Hotel The Westin Zagreb, Ul. Izidora Kršnjavog 1

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 14,00 sati

Predavač:
Dražen Lančić, dipl. iur.

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Ostale informacije i kako se prijaviti saznajte na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...