Kontakt podaci

Suvremeno učilište u Splitu

Suvremeno učilište u Splitu
Put brodarice 6
21000 Split

Tel: 021/323-077
Fax: 021/323-078

E-mail: admin@suvremenouciliste.hr
Web: www.suvremenouciliste.hr

O ustanovi

Srednja škola za ekonomiste

Mjesto održavanja:

Split

Program srednješkolskog obrazovanja odraslih (program stjecanja srednje stručne spreme i program prekvalifikacije) za zanimanje ekonomist namijenjen je svima..

onima koji će obavljati poslove u svezi prikupljanja, sabiranja i izračunavanja računovodstvenih, statističkih, financijskih i drugih brojčanih podataka i brinuti se o poslovanju gotovinom koja proizlazi iz poslovnih odnosa.

Mjesta rada

Osoba koja se bavi poslovima ekonomiste obavlja poslove iz svog djelokruga rada samostalno ili pod nadzorom osoba odgovarajućih zanimanja višeg stupnja složenosti prvenstveno su to poslovno-organizacijski i srodni stručnjaci pretežno iz podvrste administrativno-poslovnih stručnjaka. Karakteristična mjesta rada ekonomiste su trgovačke tvrtke, ugostiteljske tvrtke, hotelske i turističke tvrtke, otpremničko-špediterske tvrtke, osiguravajuća društva, prijevozničke tvrtke, banke i slična financijska društva, javna i druga skladišta, carinska skladišta, slobodne zone, zračne luke, željeznički kolodvori, autobusni i auto-teretni terminali, pomorske luke, robni terminali i sl...

Poslovi ekonomiste

Osoba koja se bavi poslovima ekonomiste obavlja knjigovodstvene, financijske i tržne poslove i radne zadaće u svezi:

 • rukovanja gotovinom
 • vođenja knjigovodstva i računovodstva
 • izračunavanja pojedinačnih troškova proizvodnje
 • izračunavanja i isplate plaća
 • prikupljanja, sabiranja i izračunavanja statističkih i drugih brojčanih podataka
 • nabave i prodaje
 • pripreme podataka
 • kreditnih odnosa
 • uredskih poslova na financijskim transakcijama banaka i sličnih financijskih društava
 • skladišta i njegovog poslovanja
 • osiguranja robe
 • kontrola kvalitete
 • drugih nespomenutih knjigovodstvenih, financijskih i tržišnih poslova na razini srednjoškolskih obrazovanja

Izvođenje programa

Stjecanje praktičnih znanja provodi se kroz provjeru i utvrđivanje teorijskih postavki i razvijanje potrebnih vještina i sposobnosti na dva načina:

 • vježbama i seminarima u okviru nastavnih sadržaja iz stručnih predmeta (strani jezik s dopisivanjem, zemljopis, matematika i gospodarstvena matematika, energetika, tehnologija s ekologijom, gospodarstvo, poduzetništvo, knjigovodstvo s bilanciranjem, poslovne komunikacije, dioničko gospodarstvo, marketing, novčarstvo, informatika, statistika, gospodarsko pravo)
 • stručnom praksom tijekom tri godine obrazovanja u raznim gospodarskim tvrtkama (proizvodne ili uslužne djelatnosti) na radnim mjestima prikupljanja, sabiranja i izračunavanja računovodstvenih, knjigovodstvenih, statističkih, financijskih i drugih brojčanih podataka, kao i poslovanja gotovinom.

Izvođenje nastave

Program se izvodi konzultativno-instruktivnim oblikom nastave, kroz predavanja i praktične vježbe.
Nastava je prilagođena polaznicima koji su zaposleni i održava se tijekom poslijepodneva ili u drugim terminima, ovisno o mogućnosti polaznika.
Nastava se održava u suvremeno opremljenim učionicama, s informatičkim kabinetima uz multimedijalnu i audio vizualnu opremu.

Uvjeti za upis

 • za upis u I. razred završena osnovna škola i navršenih 15 godina života
 • završen jedan ili više razreda srednje škola za upis u program doškolovanja
 • završena srednja škola za upis u program prekvalifikacije

Potrebna dokumentacija za upis

 • za upis u I. razred donijeti završnu svjedodžbu osnovne škola
 • za doškolovanje donijeti svjedodžbe svih završenih razreda, a za prekvalifikaciju i završnu svjedodžbu
 • rodni list
 • mala fotografija

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...