Kontakt podaci

Seneks jezici

Seneks jezici
Račkoga 11
10000 Zagreb

Tel: 01/4618-014
Fax: 01/4617-650

E-mail: seneks@seneks-jezici.hr
Web: www.seneks-jezici.hr

O ustanovi

Španjolski jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Nastava u tečajevima za odrasle odvija se dva puta tjedno po dva školska sata (blok-sat) tijekom jednog semestra. Što su polaznici napredniji i neovisniji o nastavniku njihova je motiviranost za učenje i upotrebu stranog jezika veća.

Nastava tečajeva za odrasle je kompleksnija zbog važnosti sadržaja i forme.

Nastava se odvija 2x tjedno po dva školska sata tijekom jednog semestra (ukupno 70 nastavnih sati)

Polaznici uče misliti na stranom jeziku i procesirati dobivene informacije. Na taj način postaju kreativni na stranom jeziku.
Na početnim stupnjevima uz obveznu gramatiku polaznik izražava zahvalu, zahtjev, mišljenje i informaciju.
Na stupnjevima između početnih i naprednih uz obveznu gramatiku polaznik izražava savjet, opomenu, objašnjenje ili uputu.
Na naprednim stupnjevima polaznik izražava sve spomenute teme na višoj razini pazeći na slaganje vremena uz potrebu proširenog vokabulara.
U početnim tečajevima više se podučava gramatika i vokabular dok se kasnije valorizira stil i sintaksa.

Sposobnost prosuđivanja i način izražavanja postiže se podukom razumljivom na semantičkom i sintatičkom nivou, odgovarajućim udžbenikom i dodatnim materijalima koji su izbor nastavnika. Podučava se izgovor, gramatika, vokabular i stil.

Tečajevi imaju pismenu i usmenu provjeru (tijekom godine - kontrolni testovi, diktati, domaće zadaće) te završni pismeni i usmeni ispit. Ispit je sastavni dio nastavnog procesa koji povezuke polaznikovo znanje, trud nastavnika i nastavni program.

Postoji deset stupnjeva općeg jezika nakon čega slijede četri stupnja konverzacije. Nakon četvrtog stupnja općeg jezika moguće je upisati prvi od šest stupnjeva poslovnog jezika.

Stručno uvjerenje:

Svjedodžba sa europskom oznakom prema Frameworku

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...