Kontakt podaci

Aplo - centar stranih jezika

Aplo - centar stranih jezika
Trg bana Jelačića 1/III
10000 Zagreb

E-mail: info@aplo-centar.com
Web: www.aplo-centar.com

O ustanovi

Španjolski jezik

Mjesto održavanja:

Centar

Španjolski jezik spada u pet velikih jezika svijeta. Španjolski je materinji jezik 352 milijuna ljudi, a zajedno s ljudima kojim je dodatni strani jezik, španjolskim govore otprilike 417 milijuna ljudi. Dovoljno je napomenuti da se španjolski jezik priča na svih pet kontinenata u svijetu!

1. stupanj
Na prvom stupnju španjolskog jezika uče se osnovna pravila gramatike poput osnovnih glagola SER i ESTAR, glagola koji završavaju na -ar, -er i -ir, zamjenica i posesivnih zamjenica, direktnih zamjenica, nepravilnih glagola u prezentu i uvod u prošla vremena te formu preterita.
Na komunikacijskoj razini polaznici uče abecedu i brojeve, boje, dane u tjednu te pridjeve kojima se opisuju ljudi. Govori se o obitelji, gradovima i kupovini. Proširuje se vokabular kojim polaznici dobivaju osnove za snalaženje u kupovini i svakodnevnim situacijama. Isto tako razgovara se o sportu, zabavama i pozivima te davanju savjeta. Također se razrađuje i tema o hrani i obrađuje se vokabular koji obuhvaća sve te cjeline.

2. stupanj
Gramatički se obrađuju teme prošlih vremena i njihove upotrebe, imperativi i uvod u kondicional. Polaznici uče komparaciju te prepozicije.
U komunikaciji polaznici se uče davanju i razumijevanju informacija, pisanju recepata i snalaženju u restoranima, korištenju telefona i razgovaranju na telefon poput rezervacija za hotel, avion i sl. Također, razrađuje se tema traženja i davanja uputa, pravilnog načina traženja i davanja komplimenata, pohvala, upoznavanju ljudi, prihvaćanju poziva, davanju poklona te izražavanju mišljenja. Opisuju se gradovi i mjesta te se opisuju važni datumi u nečijem životu.

3. stupanj
Gramatika obrađuje teme vezane uz vježbu naučenog gradiva iz prošlih vremena, također se bavi pridjevima, prepozicijama, futurom, kondicionalom i aoristom.
Komunikacija i vokabular vezani su uz izražavanje mišljenja i osjećaja, pričanja o slobodnom vremenu i aktivnostima, pričama o bolestima i nezgodama te odlasku kod liječnika i dijelovima tijela. Razrađuje se vokabular na temama vezanim uz opisivanje i pričanje o poslu i novcu, odlasku u restoran, pričama o uslugama i proizvodima te pričama o budućnosti i horoskopu.

4. stupanj
Od gramatike, obrađuju se složeniji oblici poput kondicionalnih rečenica, futura i njegovih oblika, imperfekta i varijacija na temu, fraznih glagola i korištenju pomoćnih glagola.
Težište u vokabularu i komunikaciji stavljen je na izvore koji se koriste u debatama, govoru o tehnologijama i društvu, ekologiji i pitanjima okolina te opisivanju okoline, opisivanju veza, osjećaja i stavova. Isto tako polaznici se uče kako izraditi formalnu pozivnicu i napisati molbu ili zahtjev. Također se razgovara o ekonomiji, zemljopisu, povijesti i ljudima.

5. stupanj / 6.stupanj
Ovi stupnjevi su napredni stupnjevi na kojima se uglavnom utvrđuje naučeno gradivo i proširuje vokabular te se gramatički uče još neki složeniji oblici. Polaznici komunikacijom vježbaju svoje znanje španjolskog i razgovaraju o temama koje su njima bliske te na taj način produbljuju svoje znanje i usavršuju se u tečnosti i izgovoru.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...