Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Službenički odnosi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Mjesto održavanja:

Zagreb, Hotel Central, Ul. Kneza Branimira 3

Pravno uređenje lokalnih službeničkih odnosa obuhvaća posebne zakone o lokalnim službenicima, plaćama u lokalnoj samoupravi, propise o klasifikaciji radnih mjesta, odredbe o općem upravnom postupku.

Prijam u službu i odlučivanje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika, kao i prestanak službe, upravna je stvar i odlučuje se u upravnom postupku, odnosno upravim aktima. Lokalni službenici zaštitu prava iz službe ostvaruju u upravnom postupku, odnosno u upravnom sporu.

Na seminaru doznajte sve o postupku provedbe javnog natječaja (tko donosi rješenje, kome se i na koji način rješenje dostavlja, pravo žalbe protiv rješenja o prijmu u službu), kao i o vrstama povreda službene dužnosti, tijeku i zastari pokretanja i vođenja postupka kod povrede dužnosti, te načinima prestanka službe.

Sve o službeničkim odnosima lokalnih službenika saznajte na seminaru, s naglaskom na:

»  prijam u službu i raspored na radno mjesto,
»  ostvarivanje prava prednosti kod prijma u službu,
»  mogućnost sklapanja ugovora o djelu,
»  posebni oblici prava i dužnosti službenika,
»  odgovornost zbog povrede službene dužnosti,
»  kazne zbog povrede službene dužnosti (ustega na plaći),
»  premještaj i napredovanje službenika,
»  položaj kod preustroja upravnih tijela (raspolaganje),
»  prestanak službe i razlozi za udaljenje iz službe.

Seminar je namijenjen zaposlenicima općina, gradova i županija - saznajte sve o pravima i dužnostima službenika, riješite nedoumice iz prakse, te postavite konkretna pitanja predavaču.

Program:

 • Pravna obilježja službeničkog odnosa
 • Akti koji prethode postupku prijma u službu
 • Uvjeti za prijam u službu i način njihovog dokazivanja
 • Postupak provedbe javnog natječaja
 • Zapreke za prijam u službu i načini njihove provjere
 • Ostvarivanje prava prednosti kod prijma u službu (hrv. branitelji, civilni invalidi rata, osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, podzastupljeni spol i dr.)
 • Rješenje o prijmu u službu
 • Postupak po žalbi protiv rješenja o prijmu
 • Služba na određeno vrijeme i mogućnost sklapanja ugovora o djelu
 • Rješenje o rasporedu na radno mjesto
 • Osnove za premještaj i rješenje o premještaju
 • Prava, obveze i odgovornosti službenika
 • Povrede službene dužnosti (vrste povreda)
 • Tijek postupka zbog povrede službene dužnosti
 • Zastara pokretanja i vođenja postupka zbog povrede službene dužnosti
 • Izricanje kazni zbog povrede službene dužnosti (ustega na plaći)
 • Razlozi za udaljenje iz službe
 • Naknada plaće za vrijeme udaljenje iz službe
 • Stavljanje službenika na raspolaganje
 • Ostali načini prestanka službe
 • Primjena Zakona o općem upravnom postupku kod donošenja akata vezanih uz službeničke odnose

Predavač:
Tajana Zlabnik, dipl. iur., odvjetnica

Kotizacija:
725,00 kn (580,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 650,00 kn (520,00 kn + PDV).

Ostale informacije i kako se prijaviti saznajte na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...