Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Službena putovanja u zemlji i inozemstvu

Mjesto održavanja:

Zagreb

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora. Evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca. Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo.

Termin održavanja:
Zagreb, 9. studeni 2020. (ponedjeljak), Hotel International, Miramarska 24

Vrijeme održavanja:
Početak: od 9,00 h (prijam od 8,30 h)
Očekivano trajanje seminara: 9,00 - 14,00 sati

Predavač:
Tajana Kramar Šandl, univ. spec. oec., ovlašteni revizor i računovođa

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Seminar se održava prema epidemiološkim mjerama: za sve sudionike osigurane su maske, obavezna dezinfekcija ruku i propisani razmak od 1,5 metra između polaznika. Broj polaznika ne prelazi maksimalni broj koji zadovoljava mjere fizičke udaljenosti.

Prijava na seminar

Obračun dnevnica i isplata putnih naloga na primjerima iz prakse

Iako su službena putovanja otežana zbog trenutne situacije s pandemijom, posao se mora dogovoriti i odraditi, ponekad uspješnije na poslovnom sastanku, nego online komunikacijskim alatima.

Putujete poslovno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno, ili iz jedne strane države u drugu, ili iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države? U teoriji (a često i u praksi) susrećemo se s putovanjem gdje je radnik u jednom danu bio u dvije zasebne države, po 12 sati u svakoj, unutar jednog dana. Tada se javlja problem za koju državu se obračunava dnevnica?

Putni nalozi, odnosno iznosi neoporezivih dnevnica su neizostavni predmet poreznog nadzora. Evidencija putnih naloga učestala je problematika kod poslodavaca. Porezni propisi poslodavcima određuju uvjete pod kojima se dnevnice i drugi troškovi nastali na službenom putu mogu isplatiti neoporezivo.

Dnevnica se može isplaćivati neoporezivo do 200,00 kn samo radnicima za službena putovanja u tuzemstvu (u zemlji), koje traje više od 12 sati dnevno. Isti je iznos za dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu. Maksimalno trajanje putnog naloga je 30 dana.

?  Kako obračunati inozemne dnevnice?
?  Kako se obračunavaju putni troškovi?
?  Koji su uvjeti za priznavanje ostalih troškova službenog putovanja?
?  Kako se pravilno ispunjava putni nalog?
?  Koji su rokovi za obračun putnih naloga?
?  Što kada koristite privatni automobil za službeni put?
?  Koje su najčešće pogreške prilikom ispunjavanja putnih naloga?

Želite li riješiti nedoumice i dobiti odgovore na ova i slična pitanja, pridružite nam se na interaktivnom seminaru s vrhunskim stručnjakom iz prakse.

Pohađanjem seminara ćete:

 • biti informirani o zakonskim pravilima kod odlaska na službeni put,
 • znati kako pravilno obračunati dnevnice i ispuniti putni nalog,
 • saznati razliku između službenog putovanja i terenskog rada,
 • dobiti uvid u iskazivanje troškova u JOPPD obrascu,
 • znati kako ispravno evidentirati svu potrebnu dokumentaciju. 

Program seminara:

 • Odluka o visini dnevnice i pravo na dnevnicu
 • Uvjeti za isplatu dnevnice za službena putovanja u inozemstvu
 • Obračun dnevnica za inozemstvo kada se putuje zrakoplovom
 • Troškovi koji se pokrivaju iz dnevnice
 • Priznavanja porezno priznatog troška za smještaj na službenom putu u inozemstvo
 • Troškovi službenih putovanja prema poreznim propisima
 • Sadržaj putnog naloga i vjerodostojne isprave
 • Izdavanje putnih naloga osobama koje nisu zaposlenici društva
 • Isplata predujma za službeni put
 • Troškovi prijevoza taksijem na službenom putovanju
 • Naknade troškova noćenja na službenom putovanju
 • Korištenje privatnog automobila za službeni put
 • Dnevnice za službena putovanja per diem
 • Dnevnice za rad na terenu u zemlji i inozemstvu (obračun terenskog dodatka)
 • Sličnosti i različitosti između dnevnica i rada na terenu
 • Način izračuna broja dnevnica prema satima trajanja puta
 • Službeno putovanje u više zemalja i obračun dnevnica
 • Isplata troškova izaslanim radnicima
 • Iskazivanje troškova službenog putovanja u obrascu JOPPD
 • Rokovi za obračun putnih naloga
 • Porezno-pravni status prekovremenog rada na službenom putu
 • Obveza posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
 • Primjeri izračuna dnevnica u zemlji i inozemstvu 

Ostale informacije i kako se prijaviti saznajte na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...