Kontakt podaci

M.B. Seminar d.o.o.

M.B. Seminar d.o.o.
F. Folnegovića 6d
10000 Zagreb

Tel: 01 5814 777

E-mail: seminar@seminar.hr
Web: www.seminar.hr

O ustanovi

Skrivljeno ponašanje radnika – kršenje radnih obveza

Mjesto održavanja:

Zagreb, Hotel Central, Ul. Kneza Branimira 3

Što u slučajevima kada radnik ne ispunjava obveze iz radnog odnosa?

U praksi se sve češće susrećete s kršenjem obveza iz radnog odnosa, kao što su neizvršavanje radnih obveza, vrijeđanje i verbalni napadi, odavanje poslovne tajne, krivotvorenje dokumentacije, obavljanje privatnih poslova u radno vrijeme, krađe, alkoholiziranost na radnom mjestu i sl.? Kako postupati na ispravan način kod skrivljenog ponašanja radnika?

U slučajevima kršenja obveza iz radnog odnosa radniku prijeti mogućnost otkaza ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja. No pisana obavijest radniku o dužnosti poštivanja obveza iz radnog odnosa ne mora biti nužno označena kao upozorenje na kršenje radnih obveza.

Upozorenje mora biti jasno i izričito, te mora sadržavati opis ponašanja radnika koje predstavlja kršenje obveza iz radnog odnosa.

Pisano upozorenje se može dati pojedinom radniku, ali i kao skupno pisano upozorenje većem broju radnika koji su počinili istu povredu radne obveze. Teret dokazivanja okolnosti koje opravdavaju redoviti otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika je na poslodavcu.

Kako praksa i zakonska regulativa uređuju prava i obveze iz radnog odnosa te što u slučajevima kršenja radnih obveza - saznajte na seminaru i postavite konkretna pitanja predavaču.

Na seminaru saznajte:

»  Što kada radnik dovodi u opasnost sebe i kolege te poslodavca izlaže mogućnosti prekršajne kazne?
»  Koje su posljedice skrivljenog ponašanja radnika?
»  Koji je pravni učinak pisanog upozorenja radnika?
»  U kojim slučajevima nije opravdano očekivati upozorenje od poslodavca?
»  Što kada radnik bez opravdanog razloga odbije primitak pisanog upozorenja?
»  Koje mjere je neophodno poduzeti prije udaljavanja radnika s posla?
»  Kako postupati u konkretnoj spornoj situaciji?

Program:

 • Prava i obveze iz radnog odnosa
 • Kršenje obveza iz radnog odnosa
 • Vrste povreda radnih obveza
 • Odavanje poslovne tajne i šteta učinjena poslodavcu
 • Česti izostanci s posla i dugotrajno kašnjenje
 • Neizvršavanje radnih zadataka
 • Obveza obavještavanja o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanje)
 • Krađe i sukobi na radnom mjestu s kolegama ili nadređenima
 • Spolno uznemiravanje i vrijeđanje na radnom mjestu
 • Obavljanje privatnih poslova za vrijeme radog vremena
 • Zloupotreba službenog mobitela ili računala
 • Neprimjenjivanje mjera zaštite na radu
 • Alkoholiziranost na radnom mjestu
 • Pisano upozorenje radniku i udaljenje s radnog mjesta
 • Skupno pisano upozorenje većem broju radnika
 • Otkazivanje ugovora o radu radi kršenja radnih obveza
 • Posebna zaštita od otkaza i neopravdani razlozi za otkaz
 • Sudska praksa

Predavač:
Dražen Lančić, dipl. iur.

Kotizacija:
850,00 kn (680,00 kn + PDV) po sudioniku, a uključuje pisani materijal, olovku i osvježavajući napitak.
Drugi i svaki sljedeći sudionik iz istog društva plaća kotizaciju u iznosu od 780,00 kn (624,00 kn + PDV).

Ostale informacije i kako se prijaviti saznajte na linku.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...