Kontakt podaci

Magistra

Magistra
Trierska7
52100 Pula

Tel: 052 213 977
Fax: 052 213 977

E-mail: info@ustanovamagistra.hr
Web: www.ustanovamagistra.hr

O ustanovi

Ronilac u ribarstvu

Trajanje:

152 sata

Cijena:

6.300 kn

Mjesto održavanja:

Pula

Polaznik ovog programa steći će znanja i ovladati vještinama potrebnim za ronjenje i obavljanje aktivnosti u marikulturi, te ovladati znanjima za provođenje sigurnog ronjenja i pružanja prve pomoći roniocima.

Predmeti:

 • BIOLOGIJA MORA
 • EKOLOGIJA MORA
 • METEOROLOGIJA MORA
 • FIZIKA RONJENJA
 • MEDICINA RONJENJA
 • PRVA POMOĆ ZA RONIOCE 
 • RONJENJE I OPREMA
 • ORGANIZACIJA RONJENJA
 • ZAKONSKI PROPISI
 • ZAŠTITA NA RADU 
Program se sastoji od ukupno 152 sata redovne nastave, od čega je 94 sata teorijske i 50 sati praktične nastave.
Postoji mogućnost izvođenja konzultativno-instruktivne nastave.

Uvjeti za upis:
 • ZAVRŠENA OSNOVNA ŠKOLA 
 • NAVRŠENIH 18 GODINA ŽIVOTA
 • POTVRDA O ZDRAVSTVENOJ SPOSOBNOSTI
 • RONILAČKA KATEGORIJA R2* (ronilac s 2 zvijezde-CMAS) ili ekvivalentna ronilačka kategorija druih asocijacija (PADI,SSI,...)

 

U cijenu je uračunata literatura i materijali za praćenje nastave, kao i troškovi provođenja završnog ispita i izdavanja uvjerenja.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...