Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Restrukturiranje-prilagodba organizacije novonastalim tržišnim uvjetima

Trajanje:

20. veljače 2015.

Mjesto održavanja:

Zagreb, Hypo EXPO XXI, Slavonska avenija 6, Zagreb

Aktualni turbulentni uvjeti poslovanja, koje uvelike diktira globalna kriza, primoravaju poduzetničke organizacije da se kontinuirano, dovoljno brzo i sveobuhvatno (tržišno, financijski, tehnološko-tehnički, organizacijski, kadrovski i vlasnički), prilagode i prilagođavaju tržišnim uvjetima i pronalaze adekvatna rješenja koja će rezultirati optimizacijom poslovanja i osigurati dugoročan opstanak i preživljavanje na tržištu.

Promjenjivi tržišni uvjeti zahtijevaju reakcije u obliku promjena koje nije moguće provesti ukoliko poduzeće nije fleksibilno. Poboljšanje fleksibilnosti i ostvarivanje konkurentske prednosti postiže se strukturnim promjenama koje obuhvaćaju promjene u strategiji poslovanja, nastupu na tržištu, organizaciji i financijskoj strukturi poduzeća.

Restrukturiranje se po svojim ključnim ciljevima može tretirati kao inovativni koncept kojim će organizacija kroz korijenite promjene u poslovanju osigurati osobine izvrsnosti potrebne za dugoročni opstanak poduzeća. Da bi se osigurala sposobnost za kontinuirano mijenjanje i unaprjeđivanje, uobičajeno je inicijalno radikalno restrukturiranje, pogotovo u situacijama kada izrazito nepovoljni tržišni uvjeti imaju velik utjecaj na poslovanje poduzeća.

Sadržaj seminara:

  • Uvodna priča „Globalni trendovi i pogled u budućnost"
  • Osnovne vrste restrukturiranja
1. Financijsko u funkciji poboljšanja likvidnosti
o izrada novog financijskog plana
o reprogramiranje dugova
o promjena strukture kapitala
o pronalaženje novih izvora financiranja
2. Operativno u funkciji unaprjeđenja efikasnosti
o optimizacija postojećih poslovnih procesa
o redizajn lanca vrijednosti
o nova ili dorađena postojeća sistematizacija poslova i radnih mjesta i kompenzacijski modeli
3. Strateško u funkciji rasta
o provjera i promjena strateških namjera, dugoročnih ciljeva i strategija
o procjena potencijalnih spajanja i preuzimanja
o izlazak na nova tržišta i tržišne niše
  • Proces provedbe restrukturiranja
1. Analiza trenutnog stanja
2. Analiza potencijalnih rizika, pozicija i interesa svih dionika (stakeholdera)
3. Izrada modela i plana restrukturiranja
4. Upravljanje provedbom plana
5. Analiza rezultata restrukturiranja
• Ključna područja za postizanje brzih efekata (smanjenje troškovi rada, poboljšanje komercijalnih uvjeta nabave, pronalaženje jeftinijih izvora financiranja)
  • Primjerena komunikacija za potrebe upravljanja promjenama
• Razvoj sustava za upravljanje inovativnosti

Praktični dio sastoji se od dviju vježbi koje se provode timski te se uradci prezentiraju i uspoređuju u formi dijaloga:
1. Ocjena zrelosti gospodarske grane i inicijalna ocjena organizacijskih resursa
2. Analiza odabranih financijskih izvješća i izrada prijedloga o provedbi financijskog restrukturiranja

Cilj seminara:
Upoznati polaznike s mogućnostima odnosno prednostima i nedostatcima procesa restrukturiranja u poduzetničkim organizacijama. Pojasniti kvalitativna poboljšanja temeljem odluka o promjenama u strukturi upravljanja, odluka o investiranju, financiranju i raspodjeli, odluka o uvođenju inovacija, novih tehnologija i proizvoda, njihovoj promociji i prodaji, novim pristupima u odnosu prema kupcima, te primjenu suvremenih metoda i tehnika praćenja i analize poslovanja.

Naučit će:
• Kako se analizom financijskih izvještaja i generiranjem financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja dolazi se do konkretnih saznanja o promjeni strukture financiranja poduzeća.
• Kako se analiziraju aktivnosti i procjenjuje koliko i na koji način utječu na fleksibilnost i rizičnost poslovanja poduzeća te donose odluke o napuštanju djelatnosti i ulascima na nova tržišta
• Kako se ostvaruju uštede na način da se dio fiksnih troškova pretvara u varijabilne troškove koji ovise isključivo o obujmu poslovanja poduzeća.

Predavač:
Nikola Nikšić
savjetnik je za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa. Od ukupno 35 godine radnog staža u zemlji i inozemstvu, 25 godine je radio na pozicijama menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom. Od toga 6 godina u inozemstvu na međunarodnim projektima, a 12 godina kao menadžer u poduzećima iz sustava međunarodnih grupacija. Od 1992. kao osnivač, vanjski suradnik i djelatnik poduzeća Konter d.o.o. bavi se poslovima menadžerskog savjetovanja, uslugama iz područja organizacije i ekonomike poslovanja te poslovnom edukacijom (više od 100 otvorenih i InHouse seminara i radionica). Kao gost predavač povremeno održava predavanja na teme iz ekonomike poslovanja na Vern'-u, Financijskom klubu pri EFZG, poslijediplomskom kontrolinga na EFRI, Visokom učilištu Požega. Dobitnik je nagrade Primus 2011., za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja. Član je udruga Hrvatski računovođa, Udruga hrvatskih kontrolera, Hrvatske udruge poslovnih savjetnika te član Društva za organizacijsko učenje Hrvatske. Redovito sudjeluje u projektima koji mjere i potiču razvoj poduzetništva (Poslovni uzlet, Gazele, Mali su veliki...). U tiskanim i virtualnim poslovnim medijima redovito objavljuje članke s analizama i osvrtima na gospodarske aktualnosti.

Ciljna skupina polaznika:
Seminar je namijenjen poduzetnicima, visokom i srednjem managementu, kontrolerima, poslovnim savjetnicima.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o  uspješno završenom seminaru.

Kotizacija:
Redovna cijena seminara iznosi 1.590,00 kn + PDV.
PROMOTIVNA CIJENA za uplate do 11. veljače iznosi 1.390,00 kn + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu seminara.

Prijave:
Prijavu na seminar putem online obrasca možete izvršiti ovdje: Prijava
Prijavnicu s kompletnim opisom seminara u word formatu možete preuzeti ovdje: Prijavnica (.doc)

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...