Kontakt podaci

Galbanum

Galbanum
Jalovečka 1
10 090 Zagreb

Tel: 01 3496 667
Fax: 01 3794 568

E-mail: info@galbanum.hr
Web: www.galbanum.hr

O ustanovi

Refleksoterapeut

Trajanje:

162 sata

Mjesto održavanja:

Zagreb

Upoznati ćete se sa tradicionalnim kineskim i indijskim pristupom, te upoznati i naučiti primjenjivati pomagala koja se koriste u refleksomasaži.

TRAJANJE PROGRAMA:
Program se sastoji od osam programskih cjelina te završne provjere i traje 162 nastavnih sati, od toga je teorijske nastave 88 nastavna sata, praktične nastave s vježbama 70 nastavnih sati, te završnog ispita od 4 nastavna sata.

Na našim stopalima i dlanovima nalaze se točke koje predstavljaju pojedine organe našeg organizma, koje su to točke, gdje se nalaze, što su to meridijani, tehnika masaže stopala i dlanova... Upoznati ćete se sa tradicionalnim kineskim i indijskim pristupom, te upoznati i naučiti primjenjivati pomagala koja se koriste u refleksomasaži (drvene i kristalne štapiće, rolere i drugo).

PREDUVJETI ZA USPJEŠNO SAVLADAVANJE PROGRAMA:
  • završena srednja škola škola
  • stariji od 18 godina
  • liječničko uvjerenje za obavljanje ovih poslova
ZAVRŠNA PROVJERA:
Po završetku školovanja polaznici pristupaju završnoj provjeri. Završnu provjeru provodi ispitno povjerenstvo od 3 člana koje čine predavači koji su program realizirali. Završna provjera sastoji se od dva dijela. Prvi dio je stručno - teorijska provjera, a drugi dio je praktična provjera. Polazniku koji uspješno položi ispit izdaje se uvjerenje o osposobljavanju.

ZA SVA PREDMETNA PODRUČJA OSIGURANA SU NASTAVNA PISMA SA ISPITNIM PITANJIMA I PITANJIMA ZA PONAVLJANJE GRADIVA.


Cijena programa iznosi 5,300 kn s mogućnošću plačanja u ratama. U cijenu su uračunati svi troškovi uključujući i studijske posjete.
 
Nastavni plan:
 
REDNI BROJPREDMETNA PODRUČJASATI NASTAVE
  Teoretski dioPraktični dio vježbeInstruktivno - konzultativna
1. DERMATOLOGIJA 8   5
2. FIZIOLOGIJA 20   13
3. ANATOMIJA 18   12
4. PREHRANA 10   7
5. PSIHOLOGIJA 6 4 4
6. TEHNIKA REFLEKSOTERAPEUTSKE MASAŽE SA PRAKTIČNIM RADOM 6 60 60
7. POZNAVANJE I PRIMJENA DODATNIH REFLEKSOTERAPEUTSKIH PRISTUPA I POSTUPAKA 12  6 8
8 PRVA POMOĆ I ZAŠTITA NA RADU 8   5
9 ZAVRŠNA PROVJERA 2 2 2
  UKUPNO TEORIJSKE NASTAVE 90    
  PRAKTIČNI DIO I VJEŽBE   72  
  UKUPNO SATI 162

Više informacija saznajte na ovom linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...