Kontakt podaci

Pučko  otvoreno  učilište   Agora

Pučko otvoreno učilište Agora
Trnjanska 114
10000 Zagreb

Tel: 01/6157-615
Fax: 01/6157-615

E-mail: tajnistvo@poua.hr
Web: www.poua.hr

O ustanovi

REFA - temeljna izobrazba

Trajanje:

160 nastavnih sati

Mjesto održavanja:

Zagreb

Oblikovanje radnih sustava i procesa i upravljanje procesnim podacima

1924-2004 / 80 godina REFE, 1999-2004 / 5 godina REFE u Hrvatskoj

REFA savez utemeljen 1924. godine u Njemačkoj, danas je jedna od najvećih Europskih obrazovnih institucija za trajnu izobrazbu odraslih na području organizacije rada, djeluje u 50 zemalja svijeta.

AGORA u suradnji sa REFA - Internacionalom iz Dramstadta, SR Njemačka, na poticaj ministarstva gospodarstva RH, od 2001. godine "instalira" REFA - metode u Hrvatsko gospodarstvo.

REFA seminari prikladni su za sve slojeve zaposlenih u poduzeću od KV radnika do direktora, ponajprije za: tehničko poslovodstvo, inženjere i tehničare, predradnike, planere, računovođe, kontrolore, informatičare.
Uz redoviti posao, nakon uspješnog završenog programa REFA - izobrazbe stječu se kvalifikacije s međunarodno priznatim svjedodžbama:

  • REFA stručni radnik
  • REFA specijalist
  • REFA tehničar
  • REFA inženjer
  • REFA organizator
  • REFA informatičar
  • REFA docent

Cilj izobrazbe:
Uspješnim završetkom REFA-temeljne izobrazbe stječe se sveobuhvatno znanje o metodama za ispitivanje, poboljšavanje i novo oblikovanje radnih sustava i radnih procesa. Stječe se osposobljenost za primjenu REFA-metoda te uporabu istih za procjenu i optimizaciju procesa u proizvodnji i primjenu potrebnih mjera u praksi.

Na temelju primjernih slučajeva u pogonu praktično se primjenjuju nastavni sadržaji te trenira uporaba softwarea kod oblikovanja radnih procesa i upravljanja podacima.

Sudionici:
Djelatnici sa završenom višom i visokom stručnom izobrazbom (inženjeri i diplomirani inženjeri, i sl.)

Realizacija seminara:
Nastava se održava na hrvatskom i njemačkom jeziku (uz prevođenje na hrvatski i obrnuto), u grupama od cca 20 sudionika. Svi nastavni materijali (više od tisuću stranica) prevedeni su na hrvatski jezik.

Mjesto održavanja:
Otvoreno učilište AGORA, Zagreb, Kruge 48

Diploma:
Nakon uspješno položenih ispita ( 1-II ) dobiva se “REFA - temeljna diploma organizacije rada”.

Cijena:
6.900,oo Kn + PDV (nastavni materijali i ispiti u cijeni) što iznosi 50% od cijene u Njemačkoj - troškove do pune cijene snosi njemačka strana.

 

MODUL I

Oblikovanje radnih sustava i procesa (I dio)

Trajanje: 40 nastavnih sati

Sadržaji:
REFA-radni sustav. Organizacija rada. REFA-sistematika planiranja. Procesni i vremenski podaci – analiza i sinteza. Analiza zadataka i procjena podataka.

Strukture tokova i prikazi procesa. Procesi u poduzeću. Procesni inženjering – upotreba softvera za upravljanje procesnim podacima. Uvod u upravljanje kvalitetom. Kontinuirani proces poboljšavanja

Oblikovanje radnih sustava i procesa (II dio)

Trajanje: 40 nastavnih sati

Sadržaji:
Račun troškova u pogonu. Račun troškova i kalkulacija s procesnim troškovima. Zaštita na radu i sigurnost na radu. Oblikovanje rada primjerena čovjeku.

Opterećivanje i zahtijevanje. Opterećivanje radnim zadatkom i radnom organizacijom. Gledišta oblikovanja rada – antropometrija, informacijska tehnika. Radni okoliš – buka, vibracije, klima, osvjetljenje, štetne tvari. Primjerni slučaj: radno mjesto za ekranom

Završni ispit: Oblikovanje radnih sustava i procesa 1 – II

MODUL II

Upravljanje procesnim podacima (I dio)

Trajanje: 40 nastavnih sati

Sadržaji:
Uvođenje upravljanja procesnim podacima. Utvrđivanje vremenskih podataka. Ocjena stupnja uspješnosti. Provedba i vrednovanje vremenskih snimki. Snimka raspoređenih vremena. Vrijeme za odmor. Grupni rad – vremenski podaci. Rad na više mjesta – vremenski podaci. Multimomentalna snimka, Uspoređivanje i procjena (proizvodnje). Tehnika intervjua - vlastiti zapisi. Sustavi unaprijed određenih vremena.

Upravljanje procesnim podacima (II dio)

Trajanje: 40 nastavnih sati

Sadržaji:
Planska vremena. Procjena procesa i karakteristični brojevi. Vježbe za profesionalnu primjenu metoda. Utvrđivanje podataka o pogonu. Fleksibilna radna i pogonska vremena. Utvrđivanje zahtjeva. Fleksibilno upravljanje naknadama za rad. Grupni i timski rad. Upućivanje u rad i kvalifikacija. Oblikovanje materijalnih tokova. Studijski slučaj: primijenjeni procesni inženjering i inženjering podacima.

Završni ispit: Upravljanje procesnim podacima I – II

Međunarodni REFA certifikat
Management procesnim podacima 80 sati
Oblikovanje radnih sustava i procesa 80 sati

Više o REFA udruženju

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...