Kontakt podaci

Infokatedra Grupa d.o.o.

Infokatedra Grupa d.o.o.
Vlaška 78
10000 Zagreb

Tel: 01/4840-064
Fax: 01/4815-945

E-mail: informacije@infokatedra.hr
Web: www.infokatedra.hr

O ustanovi

Računalni programer internet aplikacija – ASP.NET 3.5

Trajanje:

190 školskih sati (3,5 mjeseca, 4 školska sata dnevno, prema rasporedu škole)

Mjesto održavanja:

Centar

ASP.NET je platforma za razvoj web aplikacija. Web aplikacije su danas izrazito popularne jer su dostupne praktički svakome tko ima pristup lokalnoj mreži ili Internetu i koristi samo web preglednik.

Računalni programer internet aplikacija – ASP.NET 3.5

Visual Studio 2008 i ASP.NET 3.5 nude dodatne mogućnosti koje olakšavaju programiranje i izradu web aplikacija. Programeri Internet aplikacija (Web programeri) izrađuju web stranice sa „poslovnom logikom" koja je na prvi pogled nevidljiva običnom posjetitelju. Takve web stranice su web - shopovi, CMS rješenja, forumi, blogovi...Napominjemo da na svjetskom i našem tržištu rada postoji manjak programera, a prolaskom programa obrazovanja dobivate znanja za ovaj moderan i unosan posao.

Cilj

Program obrazovanja ima cilj usavršiti polaznika za samostalnu izradu kompleksnih web aplikacija poput content management sustava (CMS), web trgovina i sl., na Microsoft .NET platformi. Polaznik uz osnove i sintaksu programskog jezika Microsoft Visual Basic .NET ili C# ovladava bazama podataka i naprednim vještinama programiranja i dizajniranja složenih web aplikacija. ASP.NET ili Active Server Pages .NET je skup tehnologija potrebnih za izradu klijent server aplikacija koje se uglavnom prikazuju koristeći klasični web preglednik. Seminari unutar programa obrazovanja sadrže nove mehanizme uvedene u verziji 3.5 ASP.NET programskog okruženja, te osnovna znanja SQL Server Express 2008 alata i SQL jezika.

Preduvjeti upisa

Završena minimalno srednja škola četverogodišnjeg trajanja
Predznanje: Web dizajner ili odgovarajuće znanje

Dokumentacija potrebna za upis

Preslika osobne iskaznice
Preslika domovnice
Preslika dokumenta najviše završene škole (diplome ili svjedodžbe)
Preslika rodnog lista

Nastavne cjeline (seminari)

MS Access - baze podataka / 20 šk.sati (1 tjedan)
MS Visual Basic .NET 3.5 I - uvod u programiranje / 20 šk.sati (1 tjedan)
MS ASP.NET 3.5 I - uvod u programski alat 40 šk.sati / (2 tjedna)
MS ASP.NET 3.5 II - tehnike programiranja 40 šk.sati / (2 tjedna)
MS ASP.NET 3.5 III - dizajniranje aplikacija 40 šk.sati / (2 tjedna)

Seminarski rad

Nakon odslušanih i položenih nastavnih cjelina polaznik je dužan izraditi seminarski rad prema napucima voditelja programa obrazovanja. Seminarski rad je preduvjet za izlazak na završnu provjeru.

Trajanje programa
190 školskih sati (3,5 mjeseca, 4 školska sata dnevno, prema rasporedu škole)

Vrsta obrazovanja
Usavršavanje

Završna provjera
Usmeni ispit - obrana seminarskog rada

Uvjerenje i diploma
Nakon položene završne provjere izdaje se Uvjerenje o stručnom usavršavanju propisano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...