Kontakt podaci

Institut za menadžment

Institut za menadžment
Draškovićeva 55
10 000 Zagreb

Tel: 01/7899-700
Fax: 01/7899-701

E-mail: info@izm.hr
Web: www.izm.hr

O ustanovi

Projektni menadžer

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte. To su osobe koje odgovaraju za planiranje i izvedbu projekata te koje su odgovorne za uspjeh istog uz minimaliziranje rizika kroz životni ciklus projekta.

Naučit ćete kako razviti projektni plan i sastaviti projektu povelju, kako izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika te izračunati trajanje i vrijednost projekta. Upravljanjem pojedinim fazama naučit ćete kako provesti projekt uz korištenje najpovoljnijih resursa kako bi se smanjio rizik, osigurala maksimalna kvaliteta te u konačnici procijenila uspješnost projekta.

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
•    razviti projektni plan i sastaviti projektnu povelju primjenjujući tehnike projektnog upravljanja
•    izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika na projektu i izračunati trajanje i vrijednost projekta
•    upravljati pojedinim fazama projektnog ciklusa i provesti projekt koristeći najpovoljnije resurse (ljudski, materijalni, vremenski) s ciljem postizanja maksimalne kvalitete i smanjenja rizika
•    izraditi projektni izvještaj i primopredajni zapisnik, te procijeniti uspješnost projekta

Program je namijenjen:
•    poduzetnicima i menadžerima
•    voditeljima projekata
•    tijelima državne uprave

Trajanje programa: 150 šk. sati
Oblici izvođenja nastave: interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije
Uvjerenje i diploma: Uvjerenje o stručnom usavršavanju
Literatura: Obvezna literatura uključena je u cijenu programa

Ispit:

 • Samostalna praktična izrada te prezentacija projektnog prijedloga - završnog rada.
 • Pismeni ispit - nastavni sadržaji iz modula.
Nastavni program

Osmišljavanje projekta
 • Uvod u projektni menadžment
 • Voditelj projekta
 • Vrste projekata
 • Analiza projektne okoline
Planiranje projekta
 • Projektna dokumentacija
 • Određivanje opsega isporuke
 • Metodologija i struktura upravljanja na projektu
 • Kalendar projekta
 • Proračun projekta
Provedba projekta
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavom
Praćenje, kontrola i zatvaranje projekta
 • Zatvaranje projekta
 • Faktori uspjeha
 • Održivost projekta
 • Zaštita i sigurnost na radu
​Više informacija na www.izm.hr

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...