Kontakt podaci

Poslovna učinkovitost d.o.o.

Poslovna učinkovitost d.o.o.
Pete Poljanice 11
10000 Zagreb

Tel: 01 2304 571
Fax: 01 2922 915

E-mail: info@poslovnaucinkovitost.eu
Web: www.poslovnaucinkovitost.eu

O ustanovi

Projektni kontroling

Trajanje:

Datum održavanja: 23.07.2015.

Mjesto održavanja:

Zagreb

U poslovanju poduzeća projektan način rada se sve više uvodi. Ipak, nužnost sustavnog načina rješavanja složenih problema ne prati razina znanja i vještina potrebna za kvalitetan projektan način rada.

HelixOpis:
U poslovanju poduzeća projektan način rada se sve više uvodi. Ipak, nužnost sustavnog načina rješavanja složenih problema ne prati razina znanja i vještina potrebna za kvalitetan projektan način rada. Prisutnost projektnog načina rada u raznim gospodarskim granama i industrijama, praćeno ulaganjem velikih iznosa u provedbu projekata, postavlja zahtjev na razumijevanje životnog ciklusa projekata, kao i na stjecanje i razvijanje znanja i vještina identificiranja ključnih aktivnosti projekta te razumijevanje što tvrtka želi projektima postići. Nužno je definirati balans, ovisno o projektu, optimalni broj radnji i alata projektnog vođenja, kojim će balansirati između postizanja ciljeva projekta i radnji projektnog administriranja.

Ciljevi radionice:
Polaznici će nadograditi postojeća znanja u organiziranju projektnog okoliša, strukturirati će rad po fazama odvijanja projekta s posebnim naglaskom na najvažnija znanja, kako tehnička tako i vođenja projektnog tima te komunikacijske vještine koje su dragocjene da bi se projekt sa što manje odstupanja doveo do uspješnog završetka.

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teoretski dio predavanja koji će biti praćen velikim broj praktičnih vježbi uz zajedničku diskusiju s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Radionica je namijenjena suradnicima s početnim iskustvima u vođenju projekata i timova koji žele utvrditi i sistematizirati najvažnija znanja u upravljanjima projekta i kao i svim djelatnicima koji svoja postojeća iskustva projektnog načina rada žele unaprijediti i pripremiti se za zahtjevnije zadatke.

Sadržaj i raspored radionice:

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u napredno upravljanje projektima
•    Pregled 10 područja projektnih znanja
•    Pregled procesnih grupa unutar projekta
•    Faze projekta i njihove obilježja

Faza inicijacije
• Projektni rezultati
• Organizacija projekta i njegove isporuke
• Projektna povelja: definiranje opsega projekta, projektnog tima, preduvjeta, ovisnosti, ograničenja, rizika
• Tips&tricks u izradi projektne povelje

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Faza planiranja
• Detaljno definiranje opsega projekta
• Definiranje i prikaz strukturne raščlamba poslova (WBS)
• Priprema i prezentacija strukturne raščlamba poslova (WBS) (grupni rad, prezentacija)

Dionici: identifikacija i komunikacija
• Prepoznavanje dionika
• Matrica utjecaja i interesa dionika

Rizici: identifikacija i upravljanje rizicima
• Upravljanje rizicima – faza planiranja
• Koraci u prepoznavanju rizika

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Faza razvoja i implementacije, nadzor i kontrola

• Ispunjavanje ciljeva i rokova
• Praćenje napretka kroz kontrolu i nadzor projekta

Upravljanje promjenama
• Definiranje procesa upravljanja promjenama

Planiranje budžeta
• Izrada procjena potrebnog budžeta
• Metode za izradu procjena, prednosti i nedostataka

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Uspostava, razvoj i upravljanje timom
• Poželjne karakteristike projektnih timova
• Projektne uloge

Komunikacija na projektu
• Upravljanje komunikacijom

Faza zatvaranja projekta


Datum i mjesto održavanja:

23.07.2015. (četvrtak), Zagreb

O predavaču

mr. sc. Tonći Jelić svoju je karijeru započeo u procesnoj, a nastavio u financijskoj industriji te industriji zaštite okoliša. Znanje je stjecao u međunarodnim osiguravateljima: u Generali  osiguranju, Osiguranju Zagreb/Basler osiguranju te Merkur osiguranju kao član Uprave, direktor raznih sektora i voditelj odjela uz članstvo u raznim stručnim odborima. Fokusi dosadašnjeg rada su ustrojavanje osiguravateljnih operativnih procesa uz uvođenje ključnih pokazatelja poslovanja, implementacija potrebnih kontrola te strateško i operativno planiranje i izvješćivanje. U središtu poslovnog interesa je kontroling proizvod - mjerenje procesa obrade poslovnih slučajeva te upravljanje projektima. Projektno iskustvo je vezano uz vođenje projekta osnivanja osiguravatelja, uvođenje novih proizvoda u portfelj kompanija te sudjelovanje u spajanju više tvrtki u jednu. Posljednji projekti su obuhvaćali reinženjering poslovnih operativnih procesa nakon spajanja više kompanija te reinženjering funkcionalnosti intraneta tvrtke.

Sve ostale detalje saznajte na www.poslovnaucinkovitost.eu

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...