Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Project management Akademija

Trajanje:

20. rujna 2017. - 22. studenoga 2017.

Mjesto održavanja:

Zagreb, Hotel Aristos, Cebini 33

Pohađanjem Akademije stječu se znanja i vještine potrebne za polaganje certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. PMP certifikat prepoznat je kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te je danas sve više zahtjevan u organizacijama koje se bave upravljanjem projektima.

Predavanja na Akademiji organizirana su kroz pet modula ukupnog trajanja 40 nastavnih sati.. Svaki modul sadrži specifična znanja i vještine. Kroz predavanja i praktične vježbe polaznici će se detaljno upoznati  s Vodičem kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologijom te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit.

Pohađanjem Akademije polaznici će steći kvotu potrebnih PDU bodova za izlazak na PMP certifikacijski ispit.

Ciljna skupina polaznika:

Predavanja su namijenjena svima koji se vođenjem projekata bave u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata, kao i onima  koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:
Projekt i upravljanje projektom, PMBOK (20. rujna 2017.)
Sadržaj modula:

·         Projekt i upravljanje projektom, PMBOK – osnovni pojmovi

·         Osnovno o PMP certifikaciji

·         Procesne grupe upravljanja projektom

·         Područja znanja upravljanja projektom

·         Faze projektnog ciklusa

·         Organizacijski utjecaj na upravljanje projektima

·         Upravljanje integracijom projekta

Predavačica: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

Polaznici se upoznaju s osnovnom definicijom projekta, projektima u kontekstu strateškog upravljanja tvrtkom te strateškog planiranja. Definira se pojam upravljanja projektima, međuljudske vještine potrebne za upravljanje projektima, definicija ureda za upravljanje projektima, upravljanje programima i portfeljima, dionici u projektu, životni ciklus projekta, struktura projekta (WBS metoda). Također, upoznaju se s Vodičem kroz znanje o upravljanju projektima (MBOK), te konceptom PMI metodologije.

Analizira se organizacijski utjecaj na upravljanje projektima, zatim se definiraju procesne grupe i procesi upravljanja projektom (pokretanje, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, zatvaranje), specifična područja znanja upravljanja projektima, povelja projekta, identifikacija dionika te plan upravljanja projektom i projektna dokumentacija. Također, u okviru ovog modula polaznici se upoznaju s procesima upravljanja integracijom projekta.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: Prijedlog projekta, podjelu projekta na faze, strukturu projekta (WBS), povelju projekta te identifikaciju dionika na primjerima projekta.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima i konceptom PMI metodologije, te s pojmom upravljanja projektom, kao i specifičnostima organizacijskog okruženja unutar kojeg se ono odvija.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

MODUL 2:
Upravljanje vremenom i opsegom projekta (4. listopada 2017.)

Sadržaj modula:

·         Upravljanje opsegom projekta

·         Opseg proizvoda i opseg projekta

·         Izrada plana upravljanja opsegom

·         Definiranje opsega i definiranje WBS strukture

·         Potvrđivanje opsega i kontrola opsega

·         Upravljanje vremenom projekta

·         Izrada plana upravljanja vremenskim rasporedom

·         Izrada i kontrola vremenskog rasporeda

Predavačice: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

U okviru ovog modula definiraju se procesi kao što su plan upravljanja opsegom projekta, plan upravljanja zahtjevima, definiranje opsega projekta, izrada WBS-a, potvrđivanje i kontrola opsega, plan upravljanja vremenskim rasporedom, definiranje aktivnosti, određivanje slijeda aktivnosti – PDM metoda, procjena resursa aktivnosti, procjena trajanja aktivnosti, metoda kritičnog puta – izrada vremenskog rasporeda i kontrola vremenskog rasporeda.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: WBS projekta, definiranje aktivnosti, određivanje slijeda aktivnosti vremenskog rasporeda (PDM metoda), Metodu kritičnog puta – primjeri.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje opsegom i vremenom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

MODUL 3:
Upravljanje troškovima i kvalitetom projekta (25. listopada 2017.)
Sadržaj modula:

·         Upravljanje troškovima projekta

·         Izrada plana upravljanja troškovima

·         Procjenjivanje i kontrola troškova

·         Upravljanje kvalitetom projekta

·         Planiranje kvalitete

·         Osiguranje kvalitete

·         Kontrola kvalitete

Predavačica: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju s procesima izrade plana upravljanja troškovima, procjene troškova, određivanja budžeta, kontrole troškova te metodom EV analize (upravljanje ostvarenom vrijednosti), zatim s procesima vezanim uz upravljanje kvalitetom (planiranje, osiguranje i kontrola kvalitete) te osnovnim alatima za planiranje i kontrolu kvalitete na projektima.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: EV analizu – primjeri.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje troškovima i kvalitetom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

Nakon predavanja polaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

MODUL 4:
Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta (8. studenoga 2017.)
Sadržaj modula:

·         Upravljanje ljudskim resursima na projektu

·         Izrada plana upravljanja projektnim timom

·         Formiranje, razvoj i upravljanje projektnim timom

·         Upravljanje komunikacijama na projektu

·         Planiranje, upravljanje i kontrola komunikacija na projektu

·         Upravljanje dionicima projekta

·         Identifikacija dionika

·         Izrada plana upravljanja dionicima

·         Upravljanje i kontrola angažmana dionika

Predavačica: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju s procesima vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, upravljanje dionicima te upravljanje komunikacijom. To su procesi vezani uz planiranja,  formiranje i razvoj projektnog tima, vođenje tima, principe vodstva, upravljanje sukobima, teorije motivacije, planiranja, upravljanje te kontrolu komunikacijama na projektu i procesi  identifikacije dionika te planiranje, upravljanje i kontrola dionicima.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: matricu dodjele odgovornosti, upravljanje sukobima – vježba, komunikacija – vježba.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, komunikacijama i dionicima na projektu te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.


MODUL 5:
Upravljanje projektnim rizicima i nabavom (22. studenoga 2017.)
Sadržaj modula:

·         Upravljanje rizicima projekta

·         Izrada plana upravljanja rizicima

·         Identifikacija i analiza rizika

·         Planiranje adekvatnih odgovora i kontrola rizika

·         Upravljanje nabavom na projektu

·         Planiranje i provođenje nabave

·         Kontrola i zatvaranje nabave

·         Postupak PMP certifikacije

·         Pregled sadržaja – PMP ispit

Predavačica: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju s procesima vezanim uz upravljanje rizicima, kvalitativnom i kvantitativnom analizom rizika, matricom vjerojatnosti i utjecaja, analizom očekivane novčane vrijednosti te strategijom odgovora na rizike, zatim procesima upravljanja nabavom na projektu, planiranjem nabave, provođenjem i kontrolom te zatvaranjem nabave.

Također, polaznici će se detaljno upoznati s konceptom i prijavom PMP certifikacijskog ispita.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: matricu vjerojatnosti i utjecaja rizika, analizu očekivane novčane vrijednosti – primjer, izvještaji – primjer.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje rizicima i nabavom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

Voditeljica programa: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Referenca predavačice:

Mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP, diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar je znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti – MBA in Construction. Radila je u Institutu IGH kao voditelj projekata i u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju projekata financiranih iz fondova Europske unije. Posjeduje međunarodni certifikat ovlaštenja za vođenje projekata – Project Management Professional (PMP) prema Project Management Institutu (PMI). Pohađala je brojne seminare, treninge i predavanja iz područja strateškog poslovanja i upravljanja u organizacijama. Također je pohađala treninge iz područja upravljanja projektima, javno privatnog partnerstva, javne nabave, upravljanja ugovornom dokumentacijom, politikom i poslovanjem u EU, te EU pretpristupnih i pristupnih fondova. Angažirana je kao viša predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju i kao predavač na poslovnom učilištu Experta. Odradila je predavanja za brojne seminare iz upravljanja projektima.

Ciljna skupina polaznika:

Predavanja su namijenjena svima koji se vođenjem projekata bave u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata, kao i onima  koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Seminar je namijenjen prvenstveno voditeljima projekata i članovima projektnih timova, ali i svima onima koji se žele upoznati s područjem upravljanja projektima.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Kotizacija:

Cijena kompletnog programa iznosi 6.500,00 kn + PDV.

Promotivna cijena za uplate do 5. rujna iznosi 5.900,00 + PDV.

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Prijave:

 

Prijavu na seminar putem online obrasca možete izvršiti ovdje: Prijava

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...