Kontakt podaci

Mirakul d.o.o.

Mirakul d.o.o.
Vukovarska 88
31 000 Osijek

Tel: +385 31 629 616
Mob: +385 91 333 77 95

E-mail: edukacija@mirakul.hr
Web: www.mirakul.hr

O ustanovi

Project management Akademija

Trajanje:

2. ožujka 2017. – 26. travnja 2017. godine

Mjesto održavanja:

Zagreb, FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Pohađanjem Akademije stječu se znanja i vještine potrebne za polaganje certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. PMP certifikat prepoznat je kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te je danas sve više zahtjevan u organizacijama koje se bave upravljanjem projektima.

Predavanja na Akademiji organizirana su kroz pet modula ukupnog trajanja 40 nastavnih sati.. Svaki modul sadrži specifična znanja i vještine. Kroz predavanja i praktične vježbe polaznici će se detaljno upoznati  s Vodičem kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologijom te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit.

Pohađanjem Akademije polaznici će steći kvotu potrebnih PDU bodova za izlazak na PMP certifikacijski ispit.

Ciljna skupina polaznika:

Predavanja su namijenjena svima koji se vođenjem projekata bave u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata, kao i onima  koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Trajanje programa: 2. ožujka 2017. – 26. travnja 2017. godine
U tijeku je upis nove generacije polaznika.
Mjesto održavanja predavanja i radionica: FORUM Zagreb, Radnička cesta 50 – Green Gold

Pregled programa po modulima:

MODUL 1:
Projekt i upravljanje projektom, PMBOK (2. ožujka 2017.)
Sadržaj modula:
 • Projekt i upravljanje projektom, PMBOK – osnovni pojmovi
 • Osnovno o PMP certifikaciji
 • Procesne grupe upravljanja projektom
 • Područja znanja upravljanja projektom
 • Faze projektnog ciklusa
 • Organizacijski utjecaj na upravljanje projektima
 • Upravljanje integracijom projekta

Predavačica: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

Polaznici se upoznaju s osnovnom definicijom projekta, projektima u kontekstu strateškog upravljanja tvrtkom te strateškog planiranja. Definira se pojam upravljanja projektima, međuljudske vještine potrebne za upravljanje projektima, definicija ureda za upravljanje projektima, upravljanje programima i portfeljima, dionici u projektu, životni ciklus projekta, struktura projekta (WBS metoda). Također, upoznaju se s Vodičem kroz znanje o upravljanju projektima (MBOK), te konceptom PMI metodologije.

Analizira se organizacijski utjecaj na upravljanje projektima, zatim se definiraju procesne grupe i procesi upravljanja projektom (pokretanje, planiranje, izvršavanje, nadzor i kontrola, zatvaranje), specifična područja znanja upravljanja projektima, povelja projekta, identifikacija dionika te plan upravljanja projektom i projektna dokumentacija. Također, u okviru ovog modula polaznici se upoznaju s procesima upravljanja integracijom projekta.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: Prijedlog projekta, podjelu projekta na faze, strukturu projekta (WBS), povelju projekta te identifikaciju dionika na primjerima projekta.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike s osnovnim pojmovima i konceptom PMI metodologije, te s pojmom upravljanja projektom, kao i specifičnostima organizacijskog okruženja unutar kojeg se ono odvija.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

MODUL 2:

Upravljanje vremenom i opsegom projekta (15. ožujka 2017.)

Sadržaj modula:

 • Upravljanje opsegom projekta
 • Opseg proizvoda i opseg projekta
 • Izrada plana upravljanja opsegom
 • Definiranje opsega i definiranje WBS strukture
 • Potvrđivanje opsega i kontrola opsega
 • Upravljanje vremenom projekta
 • Izrada plana upravljanja vremenskim rasporedom
 • Izrada i kontrola vremenskog rasporeda

Predavačice: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP i Elizabeta Sarjanović

Cilj modula:

U okviru ovog modula definiraju se procesi kao što su plan upravljanja opsegom projekta, plan upravljanja zahtjevima, definiranje opsega projekta, izrada WBS-a, potvrđivanje i kontrola opsega, plan upravljanja vremenskim rasporedom, definiranje aktivnosti, određivanje slijeda aktivnosti – PDM metoda, procjena resursa aktivnosti, procjena trajanja aktivnosti, metoda kritičnog puta – izrada vremenskog rasporeda i kontrola vremenskog rasporeda.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: WBS projekta, definiranje aktivnosti, određivanje slijeda aktivnosti vremenskog rasporeda (PDM metoda), Metodu kritičnog puta – primjeri.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje opsegom i vremenom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

MODUL 3:

Upravljanje troškovima i kvalitetom projekta (29. ožujka 2017.)
Sadržaj modula: 
 • Upravljanje troškovima projekta
 • Izrada plana upravljanja troškovima
 • Procjenjivanje i kontrola troškova
 • Upravljanje kvalitetom projekta
 • Planiranje kvalitete
 • Osiguranje kvalitete
 • Kontrola kvalitete

Predavačica: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju s procesima izrade plana upravljanja troškovima, procjene troškova, određivanja budžeta, kontrole troškova te metodom EV analize (upravljanje ostvarenom vrijednosti), zatim s procesima vezanim uz upravljanje kvalitetom (planiranje, osiguranje i kontrola kvalitete) te osnovnim alatima za planiranje i kontrolu kvalitete na projektima.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: EV analizu – primjeri.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje troškovima i kvalitetom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

Nakon predavanja polaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

MODUL 4:

Upravljanje ljudskim resursima, komunikacijom i dionicima projekta (12. travnja 2017.)
Sadržaj modula:
 • Upravljanje ljudskim resursima na projektu
 • Izrada plana upravljanja projektnim timom
 • Formiranje, razvoj i upravljanje projektnim timom
 • Upravljanje komunikacijama na projektu
 • Planiranje, upravljanje i kontrola komunikacija na projektu
 • Upravljanje dionicima projekta
 • Identifikacija dionika
 • Izrada plana upravljanja dionicima
 • Upravljanje i kontrola angažmana dionika

Predavačica: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju s procesima vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, upravljanje dionicima te upravljanje komunikacijom. To su procesi vezani uz planiranja,  formiranje i razvoj projektnog tima, vođenje tima, principe vodstva, upravljanje sukobima, teorije motivacije, planiranja, upravljanje te kontrolu komunikacijama na projektu i procesi  identifikacije dionika te planiranje, upravljanje i kontrola dionicima.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: matricu dodjele odgovornosti, upravljanje sukobima – vježba, komunikacija – vježba.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje ljudskim resursima, komunikacijama i dionicima na projektu te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

MODUL 5:

Upravljanje projektnim rizicima i nabavom (26. travnja 2017.)
Sadržaj modula: 
 • Upravljanje rizicima projekta
 • Izrada plana upravljanja rizicima
 • Identifikacija i analiza rizika
 • Planiranje adekvatnih odgovora i kontrola rizika
 • Upravljanje nabavom na projektu
 • Planiranje i provođenje nabave
 • Kontrola i zatvaranje nabave
 • Postupak PMP certifikacije
 • Pregled sadržaja – PMP ispit

Predavačica: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Cilj modula:

U okviru ovog modula polaznici se upoznaju s procesima vezanim uz upravljanje rizicima, kvalitativnom i kvantitativnom analizom rizika, matricom vjerojatnosti i utjecaja, analizom očekivane novčane vrijednosti te strategijom odgovora na rizike, zatim procesima upravljanja nabavom na projektu, planiranjem nabave, provođenjem i kontrolom te zatvaranjem nabave.

Također, polaznici će se detaljno upoznati s konceptom i prijavom PMP certifikacijskog ispita.

Polaznici izrađuju samostalno, u manjim grupama: matricu vjerojatnosti i utjecaja rizika, analizu očekivane novčane vrijednosti – primjer, izvještaji – primjer.

Cilj ovog modula je upoznati polaznike sa specifičnim područjima znanja vezanim uz upravljanje rizicima i nabavom projekta te konkretnim procesima koji su sastavni dio tih područja.

Nakon predavanja prolaze se primjeri ispitnih pitanja iz predmetnog područja kako bi polaznici dobili uvid u format i sadržaj certifikacijskog ispita.

Napomena: Svi moduli mogu se pojedinačno slušati kao zasebni seminari i navedeni su u su u Najavi seminara.

Voditeljica programa: mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP

Reference predavača:

Mr.sc. Petra Gracin, MBA, PMP, diplomirala je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistar je znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti – MBA in Construction. Radila je u Institutu IGH kao voditelj projekata i u Odjelu za međunarodne poslove na ugovaranju projekata financiranih iz fondova Europske unije. Posjeduje međunarodni certifikat ovlaštenja za vođenje projekata – Project Management Professional (PMP) prema Project Management Institutu (PMI). Pohađala je brojne seminare, treninge i predavanja iz područja strateškog poslovanja i upravljanja u organizacijama. Također je pohađala treninge iz područja upravljanja projektima, javno privatnog partnerstva, javne nabave, upravljanja ugovornom dokumentacijom, politikom i poslovanjem u EU, te EU pretpristupnih i pristupnih fondova. Angažirana je kao viša predavačica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na specijalističkom diplomskom studiju i kao predavač na poslovnom učilištu Experta. Odradila je predavanja za brojne seminare iz upravljanja projektima.

Elizabeta Sarjanović, MBA, PMP, diplomirala je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Znanja i iskustva iz područja upravljanja projektima stjecala je tijekom dvadesetogodišnjeg rada u projektnom okruženju od kojih šesnaest godina profesionalnog iskustva na poziciji voditelja projekata. Posjeduje bogato iskustvo u upravljanju strateškim i međunarodnim projektima (ERICSSON, VIP-net, UNIQA Software Service, Allianz). Od početka svog profesionalnog djelovanja radi u multikulturalnom okruženju i s međunarodnim timovima. Pohađala je brojne stručne edukacije između kojih Executive MBA program na Cotrugli Business School na kojem stječe titulu MBA. Znanja proširuje daljnjim usavršavanjem u području EU projekata, pohađa međunarodni program usavršavanja iz područja pripreme i izvedbe EU projekata i stječe ECQA EU Project Manager certifikat. Posjeduje i međunarodno priznati PMI Project Management Professional (PMP) certifikat. Angažirana je kao predavačica na poslovnom učilištu Experta te na Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu. Odradila je predavanja za brojne seminare iz upravljanja projektima.

Ciljna skupina polaznika:

Predavanja su namijenjena svima koji se vođenjem projekata bave u praksi i žele dostići razinu izvrsnosti dobivanjem Project Management Professional certifikata, kao i onima  koji posjeduju certifikat, a radi njegovog zadržavanja moraju obnoviti znanje i prikupiti dovoljan broj novih PDU bodova.

Seminar je namijenjen prvenstveno voditeljima projekata i članovima projektnih timova, ali i svima onima koji se žele upoznati s područjem upravljanja projektima.

Za polaznike seminara osigurani su ručak i materijali sa seminara. Po završetku seminara polaznicima će biti uručeno Uvjerenje o uspješno završenom programu.

Kotizacija:

Cijena kompletnog programa iznosi 6.500,00 kn + PDV.

Promotivna cijena za uplate do 15. veljače iznosi 5.900,00 + PDV.

Prijavite se do 31.01.2017. i ostvarite poseban akcijski popust od 15% na rane prijave i uplate za sve Mirakul Akademije.

Kotizacija za prijave i uplate do 31.01.2017. iznosi 5.525,00 kn + PDV.

Module je moguće polaziti i pojedinačno.

Moguće je i plaćanje na 3 rate po 2.300,00 kn + PDV (1. rata plaća se avansno, ostale rate svaki mjesec uz pisanu narudžbenicu, ovjeren Ugovor i instrumente osiguranja).

Za prijave 3 i više osoba iz iste tvrtke odobrava se popust 10% na ukupnu cijenu programa.

Prijave:

Prijavu na seminar putem online obrasca možete izvršiti ovdje: Prijava

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...