Kontakt podaci

Galbanum

Galbanum
Jalovečka 1
10 090 Zagreb

Tel: 01 3496 667
Fax: 01 3794 568

E-mail: info@galbanum.hr
Web: www.galbanum.hr

O ustanovi

Proizvođač i prerađivač ljekovitog i aromatičnog bilja

Trajanje:

184 sata

Mjesto održavanja:

Zagreb, instruktivno - konzultativni način održavanja nastave

U narodnoj medicini je od davnina poznata ljekovitost brojnih vrsta biljaka, a danas postoji i sve veća potreba za ekološki prihvatljivim sredstvima za njihovu zaštitu.

TRAJANJE PROGRAMA:
Program se sastoji od šest programskih cjelina te završne provjere i traje 184 nastavnih sati.

Program je namijenjen svima onima koji žele doznati kako se proizvodi i prerađuje ljekovito i aromatično bilja. Kroz program ćete naučiti kako se priprema tlo za sadnju i sjetvu , kako se na ekološki prihvatljiv način boriti protiv nametnika i bolest, kako prihranjivati biljke na ekološki način. Upoznati ćete se sa tehnologijom uzgoja, berbe i prerade ljekovitih i aromatičnih biljaka koje rastu i mogu se uzgajati na našim područjima. Program osim teoretskog djela ima i terensku nastavu.

PREDUVJETI ZA USPJEŠNO SAVLADAVANJE PROGRAMA:
 • završena osnovna škola
 • stariji od 18 godina
IZVOĐENJE NASTAVE:
Redovna nastava, instruktivno-konzultativna, dopisno-konzultativna nastava.

Program osposobljavanja traje 184 sata od toga 69 teoretskog djela i 115 sati terenske nastave.

Cilj programa osposobljavanja:

Osim općih ciljeva, znanja , vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, program osposobljavanja polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova proizvođača i prerađivača ljekovitog i aromatičnog bilja:
 • stjecanje znanja o karakteristikama pojedinih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja
 • stjecanje znanja o tehnologiji uzgoja bilja
 • stjecanje znanja i vještina o provođenju postupka razmnožavanja i uzgoja biljaka
 • stjecanje znanja o tehnologiji uzgoja i prerade najzastupljenijih vrsta
 • stjecanje znanja o sigurnosti na radu
 • razvijanje ekološke svijesti
Stručne kompetencije koje ćete steći:
 • poznavanje najzastupljenijih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja
 • poznavanje postupka razmnožavanja bilja putem sjemena i vegetativnih dijelova biljke
 • poznavanje potrebnih zahvata za pripremu tla za sjetvu i sadnju
 • sposobnost za pravilno i pravovremeno izvođenje svih potrebnih agrotehničkih zahvata u proizvodnji bilja0
 • izvoditi na pravilan način ekološku gnojidbu i zaštitu bilja
 • odrediti tehnološku zrelost biljaka za berbu
 • pravilno sušiti i skladištiti biljni materijal
Kroz cijeli program voditi će vas iskusni tim stručnjaka.

Terensku nastavu izvoditi ćemo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima ( OPG ) koji su nam velikodušno otvorili svoja vrata , moći ćete sudjelovati u uzgoju, berbi i preradi bilja, a naši domaćini odgovoriti će vam na sva pitanja vezna uz uzgoj i naravno prenijeti vam svoja iskustva u pokretanju proizvodnje.

ZAVRŠNA PROVJERA:
Po završetku školovanja polaznici pristupaju završnoj provjeri. Završnu provjeru provodi ispitno povjerenstvo od 3 člana koje čine predavači koji su program realizirali. Završna provjera sastoji se od dva dijela. Prvi dio je stručno - teorijska provjera, a drugi dio je praktična provjera. Polazniku koji uspješno položi ispit izdaje se uvjerenje o osposobljavanju.

ZA SVA PREDMETNA PODRUČJA OSIGURANA SU NASTAVNA PISMA SA ISPITNIM PITANJIMA I PITANJIMA ZA PONAVLJANJE GRADIVA.

Cijena programa iznosi 7,100 kn s mogućnošću plačanja u ratama. U cijenu su uračunati svi troškovi uključujući i studijske posjete.
 
Nastavni plan:
 
REDNI BROJPREDMETNA PODRUČJASATI NASTAVE
  Teoretski dioPraktični dio vježbeInstruktivno - konzultativna
1. BOTANIKA AROMATIČNOG I LJEKOVITOG BILJA 15 5 10
2. TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I PRERADE LJEKOVITOG BILJA 20 20 13
3. EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA I ZAŠTITA BILJA 12 8 9
4. UZGOJ BILJA KAO PODUZETNIČKA DJELATNOST 12   9
5. PRVA POMOĆ I ZAŠTITA NA RADU 8   5
6. TERENSKA NASTAVA   80 80
7. ZAVRŠNA PROVJERA 2 2 2
8. UKUPNO TEORIJSKE NASTAVE 69   46
9. PRAKTIČNI DIO I VJEŽBE   115 115
  UKUPNO SATI 184

Više informacija saznajte na ovom linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...