Kontakt podaci

Visoko učilište Effectus

Visoko učilište Effectus
Trg J.F. Kennedy 2
10000 Zagreb

Tel: 01/611-7777

E-mail: referada@vsfp.eu
Web: www.vsfp.eu

O ustanovi

Program stručnog usavršavanja - Voditelj ljudskih potencijala

Mjesto održavanja:

Zagreb

Program usavršavanja za poslove voditelja/-ice ljudskih potencijala

Uloga današnjeg menadžmenta ljudskih potencijala zahtijeva široku mrežu odgovornosti koja uključuje organizacijsko vođenje i strateško promišljanje. Uz rast tržišta, odjeli ljudskih potencijala postaju izuzetno važni kod donošenja poslovnih odluka i implementacije strategije ljudskih potencijala koja je u skladu sa širim organizacijskim strategijama. Cilj programa je polaznike upoznati s novim trendovima u upravljanju ljudskim potencijalima i usavršiti ih u korištenju novih metoda i spoznaja u svakodnevnoj praksi.

Uvjeti upisa:

U program usavršavanja za poslove voditelja ljudskih potencijala može se upisati osoba koja ima:
- Najmanje 180 ECTS bodova stečenih završetkom stručnog studija u polju ekonomije, prava; psihologije ili sociologije
- Završen stručni dodiplomski studij u polju ekonomije, prava, psihologije ili sociologije u trajanju kraćem od 3 godine i stečenu VŠS, ako je stečeni naziv izjednačen sa stručnim nazivom „stručni prvostupnik / stručna prvostupnica”; ili
- Završen sveučilišni preddiplomski studij u polju ekonomije, prava; psihologije ili sociologije
- Završen stručni dodiplomski studij u polju ekonomije, prava, psihologije ili sociologije u trajanju od najmanje 3 godine; ili
- Završeni sveučilišni dodiplomski studij u polju ekonomije, prava; psihologije ili sociologije
- Završena četverogodišnja srednja škola pravnog, ekonomskog ili gimnazijskog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u odjelu ljudskih potencijala

Predmeti:

HR managerMENADŽERSKI STRATEGIJSKI PRISTUP RAZVOJU LJUDSKIH POTENCIJALA

Menadžment i suvremeni menadžerski modeli u upravljanju ljudskim potencijalima
- Promjene u okruženju i organizaciji koje utječu na upravljanje ljudskim potencijalima
- Menadžerske funkcije u upravljanju ljudskim potencijalima
- Definiranje strategije upravljanja ljudskim potencijalima
- Politika razvoja ljudskih potencijala u organizaciji, razvoj karijera i upravljanje talentima
- ULJP kao partner menadžmenta i svih članova organizacije

Upravljanje ljudskim potencijalima
- Osnove, znače i sadržaj upravljanja ljudskim potencijalima
- Analiza radnog mjesta
- Testiranje i selekcija
- Planiranje ljudskih potencijala
- Metode i vrste intra-organizacijskih istraživanja
- Analiza i kontrola ljudskih potencijala
- Motivacija i radna učinkovitost
- Mogućnost mjerenja doprinosa ULJP u ostvarivanju organizacijskih ciljeva

Marketing i tržište rada
- Tržište – funkcije, tipologija okruženje
- Ponašanje kupaca i potrošača
- Tržište rada i marketinške tehnike
- Korištenje IT rješenja za  promociju i oglašavanje
- Suvremeni trendovi: nova promišljanja u marketingu, upravljanje organizacijskim znanjem (knowledge management), upravljanje organizacijskom inovativnošću (idea management).
- Primjena analize internih organizacijskih mreža u optimizaciji ULJP

RAZVOJ I KORIŠTENJE LJUDSKIH POTENCIJALA KAO POSLOVNA FUNKCIJA ORGANIZACIJE

Pravni kontekst upravljanja ljudskim potencijalima
- Ugovor o radu,
- radno vrijeme i dopusti,
- plaće,
- prestanak ugovora o radu
- elementi radnog odnosa
- zaštita na radu

Komunikacijske vještine, etika i poslovna izvrsnost
- Temeljne zakonitosti djelovanja odnosa s javnošću
- Tehnike poslovnog pregovaranja
- Strategije rješavanja konflikata i upravljanje internom organizacijskom komunikacijom
- Etika u poslovanju i upravljanju
- Korporativna društvena odgovornost
- Poslovna izvrsnost (NLP)
- Primjena umjetne inteligencije i ekspertnih sustava u optimiziranju ULJP
- Sigurnost podataka
    
Kompetencije nakon završetka programa

Po završetku programa polaznik će:
- Samostalno vođenje odjela ljudskih potencijala
- Samostalna izrada plana razvoja ljudskih potencijala
- Samostalna izrada sustava plaća i bonusa
- Sposobnost davanja konzultantskih usluga na području upravljanja ljudskim potencijalima

Trajanje programa i način izvođenja

Fond sati: Program u trajanju od 235 sati ostvaruje se redovitom nastavom prema izrađenom rasporedu. Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 100 sati te vježbi u trajanju od 110 sati i 25 sati individualnih konzultacija.

Vrijeme održavanja: radnim danom od 17:00 do 20:00

Cijena školarine:
15.000 kuna (uključen PDV, radni pribor i literatura)

Polaznici mogu platiti školarinu jednokratno ili u obrocima:
- za jednokratnu uplatu 10% popusta, a svaki sljedeći polaznik dobiva dodatni popust
- mogućnost plaćanja u dvije ili tri rate

Dopusnica:

Program USAVRŠAVANJA za poslove voditelja/-ice ljudskih potencijala izvodi se uz odobrenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Klasa: UP/I-602-07/10-03/00058 , Ur.br.: 533-09-10-05 i Agencije za strukovno obrazovanje odraslih, Klasa: UP/I-602-07/10-02/53, Ur.br. 357-06-10-08v

Dodatne informacije saznajte na linku .

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...