Kontakt podaci

Likovni i grafički Studio IR

Likovni i grafički Studio IR
Beethovenova 3
10000 Zagreb

Mob: 0915895832

E-mail: lg_studioir@lg-studioir.hr
Web: www.lg-studioir.hr/

O ustanovi

Program pripreme za upis na fakultete

Trajanje:

Ponedjeljak od 17.30 do 19.30 sati

Upis:

U tijeku

Cijena:

120,00 kn (2 sata) tjedno

Mjesto održavanja:

Zagreb

Program se odnosi na pripreme za upis Akademije likovnih umjetnosti i Grafičkog fakulteta.

Program pripreme za upis na fakultete

Pripreme drži magistra grafike Iva Risek i akademski slikar i profesor likovne kulture Ivan Risek. Grupe su od 1 do 5 polaznika. Cijena sata je 60,00 kn.

Program priprema uključuje sljedeće sadržaje: crtež, forma, elementi forme, kompozicija, tonska modelacija, perspektiva, krokiji, portret, figura

Polaznici će postavljene zadatke (mrtva priroda) svoditi na temeljne konstitutivne odnose, nastojeći u motivu prepoznati i izlučiti načelne elemente likovnog izraza (oblik, boja, ton, itd.) i njihove međuodnose (proporcija, ritam, raspored, itd.). Naglasak će biti na predstavljačkom pristupu (pojedinačni karakter pojedinih sastavnica motiva), te na načelnim vrijednostima likovnog oblikovanja (sklad i ravnoteža kao temeljne snage likovne kompozicije).

Prolazi se:

 • inicijalna crtačka provjera (dijagnosticiranje zatečenog stanja)
 • elementi likovnosti-pozitivni i negativni prostor (osvještavanje elementarnog procesa likovne prakse,odnos pozitivnog i negativnog prostora)*
 • linija kao razgraničenje likova (uočavanje karaktera i vrijednosti likova kao gradbenih elemenata prostornih sklopova)
 • linearna perspektiva s jednim i s dva nedogleda (primjeri i razlike)
 • kadar, linearna perspektiva – očište
 • omjer i proporcija - kompozicijsko načelo (ravnoteža, omjer i proporcija)
 • ploha, prostor (istraživanje rasporeda, preklapanje ploha)
 • svjetlo kao parametar oblika (razvijanje sposobnosti točnog dijagnosticiranja i operiranja tonom,kontrastom i prijelazom)
 • tonska modelacija (razvijanje sposobnosti točnog dijagnosticiranja i operiranja tonom,prikazivanje oblika različitih tonskih vrijednosti)*
 • karakter crte i tonska modelacija (tonska modelacija, ton, poluton i svjetlo)
 • teksture
 • crtanje krokija (tijelo u pokretu)
 • crtanje portreta
 • crtanje figure

*Razvoj sposobnosti autoevaluacije

Više informacija na - lg-studioir.hr 

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...