Kontakt podaci

Pučko otvoreno učilište Addenda

Pučko otvoreno učilište Addenda
Amfiteatarska 2
52 100 Pula

Tel: 052 381 656
Fax: 052 223 503

E-mail: info@uciliste-addenda.hr
Web: www.uciliste-addenda.hr

O ustanovi

Prodavač

Mjesto održavanja:

Pula

I., II., III. razred ili prekvalifikacija

Cilj i zadaća školovanja je da se polaznik kvalitetno osposobi za samostalno obavljanje poslova prodavača.

Da bi to mogao, polaznik mora usvojiti:

Opća znanja koja stječe savladavanjem općeobrazovnih nastavnih predmeta – hrvatski jezik, strani jezik, povijest, zemljopis, tjelesna i zdravstvena kultura, matematika, informatika, politika i gospodarstvo i etika.

Stručno-teorijska znanja stječu se savladavanjem stručnih predmeta – higijena, trgovinsko poslovanje, poznavanje robe, promidžbene aktivnosti i psihologija prodaje.

Praktična znanja stječu se vježbama i seminarima iz nastavnih predmeta – informatika, psihologija prodaje, strani jezik, poznavanje robe, trgovinsko poslovanje.
Ta se znanja upotpunjuju praktičnom nastavom koja je organizirana u trgovinama kroz sve tri godine obrazovanja.
U realizaciji praktične nastave, polaznik mora dobro upoznati svoje buduće zvanje, zadaće koje će obavljati u svom radu, steći potrebne vještine za samostalno i učinkovito obavljanje poslova prodavača.
Ujedno polaznik tako provjerava i utvrđuje teorijske postavke i stječe cjelovit uvid u povezanost svih nastavnih sadržaja potrebnih za zanimanje prodavač.

Uvjeti upisa u srednju školu:

U program prodavača mogu se upisati svi polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i zdravstveno su sposobni za obavljanje potrebnih radnih zadataka.

1. upisnica (u ADDENDI)
2. rodni list
3. domovnica
4. svjedodžba o završenom 7. i 8. razredu ili razredima srednje škole
6. fotografija

Pošalji upitPrijavi netočan sadržaj...